Auteursrecht

Op alle teksten en foto's die op deze site worden getoond rust copyright. Op basis van de Auteurswet 1912 dient u vooraf aan ieder gebruik schriftelijke toestemming van mij te hebben.

Op leveringen van mijn fotowerk zijn de algemene voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing: klik hier.

Bij inbreuk op mijn copyright breng ik de tarieven uit de publicatie "Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie" vermeerderd met de in de jurisprudentie gangbare boeteclausules in rekening.