Pas op voor je baan!

Boekwinkel ontslaat satirische weblogger...
Lees/kijk verder! =>

Geplaatst: 17 januari 2005
Hoofdstuk: 6. Antiquariaat