Weg met het bijzonder onderwijs

en de hoofddoekjes en keppeltjes van kinderen...

Epe en Vaassen halen weer eens op een fijnzinnige manier het nieuws. Terwijl wethouder Van Dam er alles aan doet om Epe als bruisende toeristische gemeente op de kaart te krijgen, doen de religieuze krachten er alles aan om de vooroordelen over onze vrijzinnige gemeente te bevestigen. Weer een super actie om het imago van onze gemeente kapot te maken. Wat is er nu weer aan de hand?

De Commissie Gelijke Behandeling (CBG) heeft uitgesproken dat vijf protestants-christelijke scholen in onze gemeente het dragen van een keppeltje of een hoofddoek mogen verbieden. De CGB stelt in de uitspraak dat niet alle scholen het dragen van religieuze kledingstukken mogen verbieden. Doorslaggevend is de vraag of de school haar identiteit bewaakt en uitdraagt. En dat doen deze vijf scholen volgens de commissie door elke dag te bidden en de bijbel te lezen.

Hoewel ik erg voor dit verbod ben, vind ik het geen alleenrecht voor christelijke scholen. Met alle respect voor ieders geloof vind ik het niet goed voor de integratie dat kinderen religieuze kledingvoorschriften moeten dragen. Dit is voor mij het zoveelste bewijs dat we zo snel mogelijk van het bijzonder onderwijs afmoeten. Zonder twijfel zal er op christelijke scholen ook aandacht worden besteed aan andere religies, maar je kunt mij niet wijsmaken dat die informatie niet wordt gekleurd vanuit de eigen overtuiging van de onderwijsinstelling. Door dit systeem in stand te houden, plaats je kinderen in hokjes en zullen ze in veel gevallen niet naast elkaar opgroeien.

In een multiculturele samenleving is het essentieel dat alle kinderen objectieve informatie krijgen over alle religies. En die informatie horen ze te krijgen op religieus-onpartijdige scholen. Voor je individuele religie en eigen religieuze opvoeding hoor je naar de kerk te gaan. Als ik bestuurder van de leegstromende kerken zou zijn, zou ik ook direct pleiten tegen bijzonder onderwijs en zelf met goede cursussen voor kinderen komen. Dan betrek je de kinderen actief bij de kerk.

Ons bijzonder onderwijs is een merkwaardig gedrocht uit de tijd dat de Christenen niets zagen in het algemeen kiesrecht. “Geef ons onze eigen scholen, dan mogen jullie kiezers naar de stembus”, was zo´n beetje de deal van de pacificatie. In een land met strikte scheiding van kerk en staat passen geen religieuze scholen. Onderwijs is een kerntaak van de overheid en een religieus karakter hoort daar niet bij. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan het vaak verguisde Turkije! Voorlopig wint de lobby voor het bijzonder onderwijs de strijd nog. Ze maakt handig gebruik van de angst voor andere religies en culturen. Het resultaat is dat we ons fijn allemaal op het eigen eilandje terugtrekken en langs elkaar heen leven. De wal zal echter vroeg of laat het zinkende religieuze schip keren.

Op de door mij gewenste onafhankelijke rijksscholen krijgen kinderen met alle religieuze achtergronden naast elkaar les. Natuurlijk worden er ook godsdienstlessen gegeven. Daarbij komen de verschillende wereldreligies aan bod en kunnen de kinderen ervaringen uitwisselen over hun overtuigingen. Als je samen op school zit en samen speelt dan is dat de eerste stap op weg naar echte integratie. Je dwingt bovendien ook zowel de fundamentalistisch christelijke als moslim ouders het krantenpapier voor de ramen weg te scheuren en serieus kennis te nemen van de opvattingen in de grote boze buitenwereld.


Bron:


Harold Makaske 24 april 20071600 - Hoofdstuk: 10. Epe