EigenDam

Damterfanten voor het goede doel...

Soms kom je hele aardige vondsten tegen in boeken die binnenkomen. Zo viel er uit een volstrekt zinloos boek het volgende certificaat.De kleine lettertjes veroorzaakten een kapitalistische hersenschok:


Ik blijk ineens eigenaar te zijn van één van de duurste stukjes Nederland. Omdat ik geen zin heb om op de Amsterdamse Dam te gaan tuinieren, ga ik - onbaatzuchtig als ik natuurlijk ben - die bruikleen overeenkomst met het goede doel niet opzeggen.

Maar... het beheer moet natuurlijk wel helemaal anders. Het is te gek voor woorden, dat er zo weinig rendement wordt gehaald uit mijn stukje eigenDam. Dat kan zo niet langer. In een tijd waarin alles een prijs heeft, is het niet meer dan redelijk om ook een bescheiden bijdragen te vragen voor het Damterfanten in vrijheid.

Daarom wordt er een Damterfantheffing ingevoerd! Over de activiteiten op 4 en 5 mei rondom het monument doe ik uiteraard niet moeilijk. Daar is die plek voor ingericht. Die dagen zijn dan ook vrijgesteld van de heffing, maar de rest van het jaar moet deze plek renderen!

Tarieven Damterfantheffing
  • ¤ 200,- starttarief eerste 10 minuten
  • ¤ 75,- voor iedere volgende 5 minuten
  • ¤ 1000,- voor een dagkaart
  • ¤ 500,- voor een nachtkaart

    De volgende personen moeten zich dan ook onmiddelijk bekendmaken:    Zij worden verzocht de Damterfantheffing per ommegaande over te maken op de girorekening van het Comité 4 en 5 mei!
  • © Harold Makaske 11 februari 20041710 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten