Belabberd middelbaar onderwijs

resultaten van managers- en vergadercultuur...

Maar liefst 25 procent van de pabo-studenten moet de opleiding beŽindigen omdat ze zelfs na een jaar bijspijkeren de rekentoets niet halen. Een beschamende vertoning.

De Vereniging van schoolleiders en de HBO raad wijzen terecht op het belabberde middelbare onderwijs. De managerscultuur in de scholen en de vergadercircuits van beleidsmakers verzinnen telkens nieuwe lesmethoden. Al jaren komt de nadruk steeds meer op vaardigheden te liggen en verdwijnt keiharde kennisoverdracht naar de achtergrond. Een maatschappij met louter personen die vaardigheden hebben, is niet voldoende. Om samenhang in een maatschappij te krijgen en leerlingen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, is ook keiharde kennis noodzakelijk. Ik heb het niet alleen over rekenen en taal, maar ook over maatschappijleer, aardrijkskunde en geschiedenis.

Als je op middelbare scholen rondloopt, heb je in bepaalde lokalen meer het idee in een jongerensoos te verkeren dan bij een serieuze onderwijsinstelling. Leerlingen hangen rond terwijl de docenten in een aparte hoek vooral met zichzelf bezig zijn. Je moet wel heel naÔef zijn om dan verbaasd te worden dat het kennisniveau van leerlingen laag is.

Het is de hoogste tijd dat er weer ouderwets klassikaal wordt lesgegeven. Dan kunnen ook zaken als discipline en verantwoordelijkheid worden bijgebracht. De lamlendigheid in het onderwijs draagt ook bij aan de verloedering van de leefomgeving. Wanneer gaan de geitenwollensokken inzien dat kinderen bij de hand genomen moeten worden? Natuurlijk is er ook ruimte voor het leren van vaardigheden, maar de leraar bepaalt wat er gebeurt en geeft les. Punt uit.

Het is een fictie te veronderstellen dat jongeren zichzelf kunnen opvoeden en dat zaken als verantwoordelijkheid en zorg voor de leefomgeving spontaan ontstaan. Een mens verschilt veel minder van Pavlovs hond dan de peda- en andere gogen ons willen laten geloven. Ook bij de mens kun je gedrag prima aanleren door belonen en straffen.


BRON:

© Harold Makaske 20 juni 2007 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten