Het defensief van de Formido

advertentie in De Stentor...

In een halve paginagrote advertentie in De Stentor proberen Frank Wijngaards en Ko de Haas 'Het verhaal van de Formido' te vertellen. Een lange tekst met verwijten richting de gemeente en de politiek.

Natuurlijk sleept deze zaak zich al veel te lang voort. Het is uiteraard frustrerend dat je als ondernemer twaalf jaar moet wachten op nieuwbouw. Maar ligt dat alleen aan de gemeente?

Laat ik enkele punten uit de tekst tegen het licht houden.

Wijngaards en De Haas wijzen op allerlei rapporten met verschillende uitkomsten over de ´economische ruimte´ voor de Doe-Het-Zelf Branche in Epe. Uit het betoog, kun je als lezer maar een ding concluderen: al die rapporten zijn stuk voor stuk papieren gedrochten en hebben voor de praktijk helemaal geen waarde. Een rapport zegt vaak meer over de wensen van de opdrachtgever dan over het ´wetenschappelijk´ gehalte van het onderzoek. Bovendien... wat hebben dergelijke rapporten voor nut als je in ieder willekeurig pand met een winkelbestemming zonder wat voor rapport dan ook een bouwmarkt mag beginnen? De schrijvers halen de waarde van hun eigen rapport onderuit door ook op de huidige locatie met een quasi-bouwmarkt verder te gaan. Daarmee overschrijden ze de vierkante meters uit hun eigen rapport. Cijfers zijn dus rekbaar als het zo uitkomt. Hoe dan ook: een overheid moet zich niet laten leiden door de vraag in de markt. Dt is aan ondernemers.

Het is heel eerlijk dat Wijngaards en De Haas wijzen op hun eigenbelang om op de huidige locatie een quasi-bouwmarkt op te houden. Ze schrijven: "Het open houden van de Formido op de huidige locatie is niet uit weelde maar puur uit lijfsbehoud en is een gevolg van de toezeggingen van het huidige college aan de Gamma." Zij hebben maar n belang: geen concurrentie.

Een college en gemeenteraad moeten echter veel meer belangen afwegen. Het zou heel merkwaardig zijn als er wordt gekozen voor de belangen van twee ondernemers als daarmee n de omgeving van een rijksmonument wordt verziekt n aan de belangen van de burgers, door meer concurrentie toe te staan, voorbij wordt gegaan.

In de advertentie wijzen de schrijvers erop dat ze andere locaties hebben voorgesteld: "Wij hebben diverse keren om medewerking van het college gevraagd en voorstellen gedaan om op andere locaties bijv.: industrieterrein, gemeentewerf, EZC, te vestigen." Ik kan mij heel goed voorstellen dat je als ondernemer cht boos wordt als je wordt tegengewerkt door de gemeente om je op het industrieterrein te vestigen, terwijl de concurrent wl medewerking krijgt. Als dat klopt, kan dat niet. Maar heren... zeg eens eerlijk: jullie wilden toch eigenlijk niet op het industrieterrein omdat het geen zichtlocatie is?

En dan de andere voorgestelde locaties. Het kan toch niet zo zijn dat een ondernemer een plaats bepaalt en de gemeente en anderen vervolgens kunnen opdraaien voor de consequenties? Zou de Formido alle kosten van de verhuizing van EZC betalen (nog los van de vraag of EZC wel wil verhuizen)? Zoekt de Formido een alternatieve locatie voor de activiteiten op de gemeentewerf? U kunt toch ook niet verbaasd zijn dat u de grote kerk niet mag afbreken? Dat zou d locatie zijn voor een bouwmarkt met ondergrondse parkeergarage. U bent de ondernemer en u bent verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte locatie met bijpassend bestemmingsplan. Natuurlijk mag u verwachten dat de overheid meedenkt, maar de verantwoordelijkheid ligt primair bij u. We leven niet in Noord-Korea waar de overheid alles regelt.

In uw verklaring lees ik geen enkel begrip voor het maatschappelijk belang. Geen enkel begrip voor de bezwaren tegen uw Formidoos pal tegen ´t Hemeltjen. Het draait allemaal om uw eigen belang en uw eigen portemonnee. Ik vrees dan ook dat deze advertentie uw zaak geen goed doet. Wat mij betreft lopen uw huidige bouwplannen met een Praxisser af.

Harold Makaske 21 juni 2007 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten