Sluit alle dierentuinen

uitbuiting van dieren...

Wat mij betreft wordt per direct besloten alle dierentuinen te sluiten. Het idee dat dierentuinen interessant zijn voor wetenschappelijk onderzoek, meehelpen om bedreigde dierensoorten te behouden en een voorlichtende functie hebben, staat in schril contrast met de uitbuiting van de dieren voor commerciŽle activiteiten. De commercie is namelijk van levensbelang voor dierentuinen en is voor een belangrijk deel leidend in de keuzes die worden gemaakt. Achter de schermen van dierentuinen vindt dan ook een levendige handel plaats in dieren. De dierentuinen zelf proberen dat zoveel mogelijk buiten de publiciteit te houden. Want zij weten ook heel goed, dat daar waar financiŽle belangen en dieren bij elkaar komen, het dierenwelzijn het onderspit delft. In onderstaand bericht wordt dit wel op een stuitende wijze duidelijk.

Laten we in vredesnaam de dierentuinen sluiten en fatsoenlijke en goed bewaakte reservaten opzetten waar we de bedreigde diersoorten in hun eigen leefomgeving gaan beschermen. DŠn zijn we serieus bezig met dierenwelzijn en natuurbescherming en kunnen we stoppen met het achterlijke aapjes-in-kooien-kijken. Het is een domme illusie te veronderstellen dat een dierentuin serieus bijdraagt aan het oprechte natuur- en milieugevoel van mensen. Voor een schap met blikgroente krijg je er toch ook geen enkel benul van dat doppertjes groeien in een peulvrucht? Veel kinderen hebben geen idee meer hoe hun groente groeit. Een bezoek aan de dierentuin wekt alleen maar verwarring. Het leidt volgens mij eerder tot reacties als: "Leeuwen kunnen blijkbaar ook op deze manier leven, dus waarom zouden we ons druk maken over de stroperij in Afrika?"

Sinds de renaissance is de mens er steeds verder van overtuigd geraakt dat de wereld en het heelal er uitsluitend zijn ten behoeve van de mens. Dit dwaze idee leidt er niet alleen toe dat de aarde steeds onleefbaarder wordt, maar ook dat wij op een perverse manier omgaan met dieren en de natuur. Ik broed momenteel op een groot verhaal over dit thema. Het nieuws over de Britse dierentuinen past daar perfect in als voorbeeld.

Natuurlijk komt er snel een verklaring van de Nederlandse dierentuinen dat zij zulke dingen noooooit zullen doen. Ach... Sinterklaas bestaat ook.

Hier in het dorp speelt de discussie om Dierentuin Wissel te verplaatsen. Laten we die discussie maar omzetten in een discussie om die dierentuin zo snel mogelijk te sluiten. Dat lijkt mij voor zowel de bewoners als de dieren het beste.

Wordt vervolgd...

Bron:

© Harold Makaske 22 juli 20072419 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten