Comités schieten als paddo´s uit de grond

Tegen Wilders en voor de islam...

Het gaat weer lekker in Nederland. Eerst deze week het comité tegen de verwildering. En nu een comité tegen de belediging van de islam. Allemaal kansloze initiatieven.

Eerst maar het comité tegen Wilders. In de jaren dertig waren er ook van dergelijke comités: Eenheid door Democratie en Comité van Intellectuelen tegen Fascisme. Zeer goed bedoelde initiatieven, maar ze sloegen geen deuk in een pakje boter. Met het comité tegen Wilders zal het niet veel anders gaan.

Politiek is debat. De enige remedie is dus op het scherpst van de snede discussiëren over de zogenaamde oplossingen van de PVV. Dat doe je niet met een comité dat al van meet af aan tegen is, maar met een open mind waarmee je de tegenstanders ook serieus neemt. Alleen dan heeft een gesprek of discussie zin.

Het is overigens wel relevant om te weten dat Wilders tot op heden telkens dát debat uit de weg is gegaan. Daar zouden de media wat meer aandacht aan mogen besteden. Wilders wil alleen maar in de media als hij zelf zijn boodschap kan formuleren (d.m.v. ingezonden brieven en artikelen). Hij gaat nooit op uitnodigingen in om serieus te discussiëren met politieke tegenstanders. Hij weet namelijk dat veel van zijn voorstellen helemaal niet uitvoerbaar zijn door nationale en internationale wetgeving.

Het uit de weg gaan van het debat is net zo laf als een comité tegen Wilders oprichten.

Het comité tegen de belediging van de islam is net zo kansloos. We leven in een vrije maatschappij en de vrijheid van meningsuiting is het hoogste goed. Natuurlijk is het belangrijk om iedereen in zijn waarde te laten, maar kritiek is vaak nodig om zaken aan de orde te stellen en in beweging te krijgen. Dat geldt ook voor religie.

Het is niet meer van deze tijd om tegen homoseksualiteit en zaken als euthanasie te zijn. Dáár zouden moslims, christenen en andere intolerante gelovigen eens goed over moeten gaan discussiëren. Wellicht zou het verstandiger zijn om een comité op te richten om dergelijke uitwassen van religies te bespreken.

© Harold Makaske 4 december 20071057 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten