Schaalvergroting in het onderwijs Epe

roeien tegen de trend in...

Een klein jaar geleden schreef ik over de oprichting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Epe. Het openbaar onderwijs werd samengevoegd in deze nieuwe stichting. Dat moest heel Epe weten. De communicatiedeskundigen konden zich uitleven. Er moest natuurlijk een heuse huisstijl ontworpen worden. Bij de openbare scholen werden grote borden met het logo en de naam van de stichting geplaatst. Verder werd een kantoorpand gehuurd en compleet nieuw ingericht. En dat allemaal om het onderwijs in Epe te verbeteren. Ik was toen al redelijk cynisch over het weggooien van gemeenschapsgeld, maar nu breekt toch helemaal mijn klomp. Wat is er namelijk aan de hand?

Het nieuwe kantoor wordt medio volgend jaar weer ontruimd. De borden bij de scholen mogen weer weg of worden vervangen door nieuwe, want de Stichting OPO houdt op te bestaan. De scholen worden ondergebracht in een nog groter verband: de Stichting PrOo. En dat allemaal om het onderwijs nog verder te professionaliseren.

Ik vind het werkelijk bizar om in De Stentor te lezen: "Een bestuuurscommissie openbaar basisonderwijs bracht het primair onderwijs eerst onder de hoede van de zelfstandige stichting OPO, die vervolgens naar de mogelijkheden van schaalvergroting zocht."

Ik weet helemaal niets van onderwijs, maar één ding weet ik wel: de schaalvergroting in de afgelopen decennia heeft helemaal niets goeds gebracht. Het merkwaardige is dat iedereen dat weet behalve de politici en managers in het onderwijs. We zien de kwaliteit van het onderwijs alleen maar afnemen. Ik geloof dan ook niets van de woorden van bestuursmanager Adri Lammers van de OPO Epe: "Voor leerlingen en ouders is het een kwaliteitsslag."

Dit roept bij mij een hoop vragen op.

1. Als de stichting OPO een tussenstap was, waarom moesten dan vorig jaar dure borden bij de scholen worden geplaatst? En waarom werd een aparte kantoorruimte ingericht... kon dat niet in het gemeentehuis?

2. Wat zijn de totale kosten geweest van het OPO avontuur?

3. Wat hebben de leerlingen gemerkt van de Stichting OPO? Welke concrete verbetering in het onderwijs in de klas heeft OPO bereikt?

4. Wat zijn de garanties dat het onderwijs beter wordt door de verdere schaalvergroting?

5. Wat zijn de kosten en besparingen van deze schaalvergroting?

6. En waarom roeit Epe tegen de trend in van allerlei rapporten waaruit blijkt dat schaalvergroting helemaal geen oplossing is geweest voor beter onderwijs?

Deze en andere vragen lijken mij zeer relevant. Noem mij een kruidenier, maar ik vind dat je efficiënt met gemeenschapsgeld moet omgaan. Als ik raadslid was, zou ik de verantwoordelijke wethouder kritische onderhouden over deze verspilling van gemeenschapsgeld. Volgens mij is hier een smak geld uitgegeven, dat veel beter in het échte onderwijs gestoken had kunnen worden.

Bestuursmanager Lammers wacht het door hem voorspelde 'kwaliteitsslag voor leerlingen en ouders' niet af. Hij kiest na de fusie voor iets geheel anders. Hij stapt in de circuswereld. Dat moet wel een succes worden, want hij heeft dan toch ruim twee jaar geoefend met de Stichting OPO.

Aanvulling
Het bestuur van OPO is boos over dit artikel... daarom nog maar een verhaal: klik hier


Andere verhalen over de Stichtingen Opo en PrOo:
- Weggegooid geld
- Opnieuw de Stichting Opo
- Waarschuwing tegen schaalvergroting in het onderwijs

© Harold Makaske 3 april 2008 - Hoofdstuk: 10. Epe