Tetteroo maakt het steeds bonter

Omdraaien van Nederlands recht...

Ondertussen blijkt dat P.M. Tetteroo van Tetteroo Productions BV, Tetteroo Data BV en/of Vididoc (geregistreerd op Bregweid 4b 1749 DJ Warmenhuizen) meerdere bedrijven heeft gemaild met zijn claim. In de e-mails die ik heb gezien, stelt hij dat de bedrijven maar moeten bewijzen dat ze het filmpje niet hebben geplaatst. Hij heeft die e-mails ondertekent namens Vididoc. Dat kan echter wijzigen in de toekomst.

Het gaat hier om bedrijfsfilms die zijn gemaakt ter financiering van gemeentefilms uit de serie Holland in Beeld.

Mocht je ook benaderd zijn door Tetteroo met deze onzinnige claim, laat je niet afschrikken, maar stuur hem onderstaande e-mail. Uiteraard word ik graag op de hoogte gehouden.

Geachte heer Tetteroo,

Naar aanleiding van uw e-mail d.d. … wil ik u meedelen dat ik niet verantwoordelijk ben voor het plaatsen op YouTube van het door u gemaakte filmpje over onze zaak. Ook is het mij niet bekend wie er schuilgaat achter de naam …: de alias van de persoon die het filmpje op internet heeft geplaatst.

Het filmpje is jaren geleden op cd in opdracht van u huis-aan-huis verspreid in de gehele gemeente .... Wellicht heeft een ontvanger het betreffende item over ons bedrijf van die mediadrager gehaald en vervolgens op YouTube geplaatst. Nogmaals: ik was het niet en ik weet ook niet wie dat wel heeft gedaan.

Uiteraard is het vervelend dat er door het plaatsen van het filmpje op een internetsite inbreuk wordt gepleegd op uw auteursrechten, maar ik verbaas me erover dat u mij zonder enige aanleiding en bewijs op grond van de Auteurswet 1912 aansprakelijk stelt voor deze openbaarmaking en verspreiding.

In het Nederlands recht is het zo geregeld dat de eiser zijn claim moet bewijzen. Dat wil zeggen dat u bij een eventuele rechtszaak inzake onrechtmatige daad (daar hebben we het over als u schade wilt claimen bij ons op basis van de Auteurswet) moet aantonen dat wij een onrechtmatige daad jegens u plegen. In casu betekent dit dat u moet bewijzen dat wij het filmpje op YouTube hebben geplaatst.

Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn wij van ... (bedrijfsnaam) niet de verspreiders en zijn wij ook niet verantwoordelijk te stellen voor het openbaar maken en verspreiden. Uw claim op grond van de Auteurswet 1912 dient u dan ook niet aan mij of (bedrijfsnaam) te richten maar in te dienen bij de persoon achter het alias … en/of bij YouTube.

Graag vernemen ik van u wie op dit moment de auteursrechthebbende van onze bedrijfsfilmp is. De aanvankelijk rechthebbende was Tetteroo Productions BV en dat bedrijf is volgens mijn informatie overgenomen door IB Company. Noch Vididoc noch Tetteroo Data BV waren destijds contractpartij bij de overeenkomst met ons bedrijf over de bedrijfsfilm. Mocht Vididoc niet de rechthebbende zijn dan is iedere claim inzake de Auteurswet van u namens dat bedrijf bij voorbaat kansloos.

Bovendien handelt u in strijd met de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de totstandkoming van onze bedrijfsfilm. De opdrachtbevestiging (d.d. ...) behelst uitsluitend het plaatsen van een commercial in de productie Holland in Beeld: (naam plaats of gemeente). Noch in de overeenkomst, noch in uw bijbehorende Algemene Voorwaarden wordt gesproken over de verspreiding van de film op internet. Ik verzoek u dan ook de betreffende film van de site Vididoc.nl te verwijderen wegens strijd met de overeenkomst.

Indien u overgaat tot strafrechtelijke aangifte op grond van de Auteurswet verzoek ik u zich te onthouden van het uiten van elke verdenking jegens mij en/of medewerkers van ons bedrijf. Mocht u ons in het openbaar en/of in uw aangifte bij de politie toch ten onrechte beschuldigen - hetgeen tot reputatieschade van ons bedrijf en ons persoonlijk kan lijden - dan sluit ik niet uit dat ik u aansprakelijk stel voor alle schade die daaruit voortvloeit.

Tot slot verzoek ik u in het vervolg zorgvuldiger onderzoek te doen naar de gang van zaken en u juridisch beter voor te laten lichten voordat u mij of anderen onterecht in de beklaagdenbank plaatst.

Met vriendelijke groet,


....
(bedrijfsnaam etc.)

Aanvulling 3 september:
De IB Company blijkt ondertussen failliet te zijn en Tetteroo laat een spoor van ontevreden klanten na. Er is op het forum van Tros Opgelicht een item geopend: klik hier!

Let op!
Alle hier genoemde sites en BV's hebben niets te maken met Tetteroo Media. Dat is een serieus bedrijf (en geen familie) dat reportages maakt voor televisieprogramma´s (o.a. Netwerk).


Eerdere verhalen over Tetteroo en de gemeentefilm:
 • Een film over onze gemeente

 • En we hebben een beller!!!

 • Open brief aan mijn vriend

 • Weer nieuws van mijn grote vriend

  Vervolg
 • HET DOSSIER TETTEROO PRODUCTIONS BV = IB COMPANY = VIDIDOC

 • Begin zelf een productiebedrijf voor bedrijfsfilms

 • Het gevecht is begonnen

 • Van IB Company naar iXam Media
 • Harold Makaske 31 augustus 2009 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten