Van IB Company naar iXam (UPDATE 23 oktober)

Waarom liet eigenaar Erik den Adel zijn IB Company en gedupeerde klanten aan hun lot en Paul Tetteroo over?

Uit mijn rapport blijkt dat bij IB Company na 16 maart geen film meer op dvd is verspreid terwijl er wel geld van klanten werd geÔnd. Op verzoek van het personeel komt oud-eigenaar Paul Tetteroo in maart 2009 terug aan het roer van het bedrijf. In het Noordhollands Dagblad van afgelopen vrijdag geven Tetteroo en Den Adel elkaar de schuld van de ontstane ellende.

Vast staat dat Tetteroo als "bedrijfsleider" een alles behalve zuivere rol heeft gespeeld. Volgens Den Adel overlegde hij in die periode wekelijks met Tetteroo. Op vragen aan Den Adel of hij Tetteroo heeft aangesproken over het feit dat er na 16 maart contractbreuk werd gepleegd door geld te innen voor diensten waarvan al duidelijk was dat die nooit zouden worden geleverd, zegt hij "Nee, hier was ik niet van op de hoogte. Ik heb duidelijk afgesproken dat de klanten direct en helder moesten worden geÔnformeerd. Paul Tetteroo gaf constant aan dat de klanten volledig op de hoogte waren en op een enkeling na meewerking verleenden."

Wat deed Den Adel zelf in die periode. Zelf zegt hij "Ik heb me volledig gericht op mijn bouwbedrijf en daarnaast het contact met Paul Tetteroo gehouden." Toch was hij zeer nauw betrokken bij een nieuw initiatief. Aan de hand van nieuwe feiten maak ik de volgende reconstructie.

Een bron uit de omgeving van IB Company vertelde mij dat Erik den Adel samen met accountant Peter Paul Daamen op 3 maart 2009 aan het personeel meedelen dat de zaak failliet is en dat ze naar de rechtbank zouden gaan om het faillissement aan te vragen. Het personeel wacht in onzekerheid af, maar er gebeurt niets. Den Adel antwoordt op mijn vraag waarom hij toch geen faillissement aanvroeg: "Ik vond dat ik de switch naar Vididoc, om als laatste poging het bedrijf te redden, een kans moest geven. Ik denk dat je dat verplicht bent naar de werknemers toe."

Op 11 maart spreekt Tetteroo het personeel van IB Company toe. Zijn voornaamste mededeling is dat hij de leiding weer overneemt. Hij heeft blijkbaar een afspraak met eigenaar Den Adel. Als antwoord op de vraag wat de afspraken waren tussen hem en Tetteroo antwoordt Den Adel: "Paul ging de verkoop aansturen en overeenstemming bereiken met de belangrijkste crediteuren (die hij goed kende) en zou starten met de switch van cd uitgifte naar Vididoc."

Hoe succesvol Tetteroo opereerde in de aanloop naar het faillissement heb ik beschreven in het rapport. Maar wat deed Erik den Adel in die periode?

Op 10 maart 2009 wordt door of namens de IB Company een nieuwe internetsite (mirror) geregistreerd: iXam.nl. Deze site is van iXam Media. Het bedrijf met KvK nummer 24371748 staat ingeschreven op het adres De Gruno 11 in Hellevoetsluis. Als we ixam.nl moeten geloven dan is het bedrijf en de site een initiatief van Den Adel met Arno Torn. Torn was ook werkzaam bij IB Company. Het is overigens frappant dat nergens op ixam.nl een adres is te vinden.

Den Adel zegt over dit nieuwe initiatief "Ik heb hier zeer weinig tijd in gestoken. Arno heeft dit initiatief bedacht en de klanten benaderd om hier aan deel te nemen." Maar waarom treedt hij dan op als woordvoerder van het bedrijf op de site van iXam Media?

Den Adel legt namelijk zelf uit wat de plannen zijn. Bekijk dit filmpje (mirror .wmv-file).

Op 19 mei 2009 wordt de site focus on Business geregistreerd. Die site heeft wel een adres. Dat is het adres Van der werffstraat 332, 3132 WK Vlaardingen.

De site vermeldt: "Focus on Business is een handelsnaam van Focus Op te Hellevoetsluis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24371748." Het bedrijf Focus op is van de zwager van Den Adel en is gevestigd in Hellevoetsluis.

Het bedrijf Focus op staat geheel los van IB Company. Het is echter wel duidelijk dat Den Adel ook daar belangen en een vinger in de pap heeft, want waarom opent focusonbusiness.nl met het filmpje van iXam Media en waarom wordt een iXam.nl mailadres gebruikt in de Algemene Voorwaarden?

Conclusie
Terwijl bij IB Company het personeel in onzekerheid verkeert, honderden klanten worden misleid met beloftes die niet werden nagekomen en moesten betalen voor producten die niet werden geleverd, bouwt Den Adel samen met Arno Torn via een handelsnaam van het bedrijf van zijn zwager een nieuw web van websites en ondernemingen. Daarnaast richt hij zich, naar eigen zeggen, vooral op het bouwbedrijf.

Het wordt ondertussen steeds duidelijker dat de ongeveer twintig personeelsleden en de honderden gedupeerden door de eigenaar al ver voor het faillissement in de steek zijn gelaten. IB Company en de gedupeerde klanten moesten het doen met telefonisch overleg met Paul Tetteroo. "Het is denk ik goed om te weten dat Paul Tetteroo mij liever niet op het bedrijf zag dan wel hetgeen hij mij meerdere malen duidelijk heeft gemaakt."

Je kunt je afvragen of hier wel sprake is van behoorlijk bestuur. Paul Tetteroo misleidde de klanten en verdiende aan IB Company via de dienstverlening van Vididoc terwijl Den Adel bezig was met zijn bouwbedrijf en het opzetten van iXam Media. Met als resultaat: meer dan 300 gedupeerde bedrijven in meer dan 25 gemeenten en 16 personeelsleden op straat.

In BraziliŽ veroordeelde kinderpornohandelaar
Tot slot nog een merkwaardig detail over het personeelsbeleid van Den Adel. In december 2008 sluit Den Adel een arbeidsovereenkomst met een in BraziliŽ voor het produceren van kinderporno tot 17 jaar gevangenisstraf veroordeelde man. Deze man, Johan T., was in 2008 nog landelijk nieuws omdat BraziliŽ woedend was op Nederland omdat het consulaat deze man samen met zijn zwager van een noodpaspoort had voorzien. Daarmee vluchtte hij naar Nederland. Johan T. maakte samen met zijn zwager pornofilms voor het eigen bedrijf Dutch Adult Entertainment.

Op mijn vraag waarom Den Adel deze man in dienst wilde nemen, antwoordde hij: "Ben op hem gewezen door de twee beste verkopers van IB Company omdat hij in het verleden ook al voor het bedrijf had gewerkt met veel succes. Na met hem gesproken te hebben en zijn verhaal gehoord te hebben was ik oprecht van mening dat deze man enorm veel pech had met zijn zaak. Al snel bleek echter dat Paul Tetteroo en hij een geschil hebben gehad dat door hem was gewonnen en er bij Paul veel oud zeer zad. Vervolgens is hier een hetse van gemaakt en de zaak is afgeblazen. reden om hem aan te nemen was gelegen in het feit dat het bedrijf zat te springen om goede verkopers en hij er ťťn was."

BraziliŽ was mede zeer boos op Nederland omdat na terugkomst in Nederland Johan T. vrijuit ging. Op 5 december 2003 wordt hij in BraziliŽ veroordeeld tot 8 jaar voor het laten maken en verspreiden meer dan 8500 pornofoto’s van minderjarige Braziliaanse meisjes. Dit is later verhoogd tot 17 jaar. Het nieuws speelde in 2008 uitgebreid in de pers.

De man mag dan volgens Den Adel wel "veel pech" hebben gehad met zijn zaak, ik vind het onbegrijpelijk dat je een man met zo´n verleden aanneemt in een bedrijf wat evengoed al met grote imagoproblemen kampt.

Vanuit het personeel kwam een storm van kritiek los op de voorgenomen benoeming en na een ondertekende e-mail door een groot deel van het personeel kon Den Adel niet anders dan de man mede te delen dat hij toch niet welkom was.

Naschrift
Erik den Adel laat mij op 23 oktober per mail weten dat ik met bovenstaand stuk als "een olifant door de porseleinkast ga". "In het onderhavige geval (dit artikel HM) trekt u antwoorden van mij uit elkaar en schrijft u een zeer tendentieus stuk wat ronduit schadelijk is voor mij als persoon. (...) Zoals u behoort te weten naar aanleiding van mijn antwoorden en uw contact met Arno Toorn (deze persoon heeft mij telefonisch benaderd en heb ik te woord gestaan HM) weet u dat ik 'web aan ondernemingen' aan het bouwen ben. Mijn activiteiten voor Ixam zijn minimaal geweest. Al enig tijd geleden heb ik besloten hier helemaal mee te stoppen en alles over te dragen aan Arno hetgeen ook is gebeurd. Ook bent u op pde hoogte van de gang van zaken na half maar, waardoor u behoort te weten dat ik helemaal niemand in de steek heb gelaten.

Het zou u sieren wanneer u uw zorgvuldigheid voortzet en dit stuk aanpast. U mag over mij best een stuk schrijven maar dan moet dit wel kloppen. Nu is het een tendentieus en speculatief stuk. Door allerlei kwesties aan elkaar te verbinden, zoals bijvoorbeeld het verhaal van Johan T., ontstaat een beeld van mij als oplichter hetgeen ik absoluut niet ben. Dat ik beslissingen genomen heb die achteraf bezien wellicht niet verstandig zijn geweest kan best maar al mijn handelingen en besluiten zijn genomen vanuit correcte intenties en nooit met het uitgangspunt om wie dan ook te duperen. U had dit op zijn minst naar behoren kunnen uitzoeken.

Mocht u ooit nog vragen voor mij hebben dan zal ik deze niet meer beantwoorden. Tevens wil ik u hierbij melden dat wanneer ik werkelijk schade ga ondervinden naar aanleiding van uw onzorgvuldige publicaties ik deze schade op u zal gaan verhalen en u bij deze dan ook aansprakelijk stel, onder voorbehoud van alle rechten."

Tot zover. Voor de volledigheid volgen hieronder de genoemde vragen met de letterlijke en onverkorte antwoorden van de heer Den Adel.


1. In november/december 2008 blijk je een arbeidsovereenkomst te hebben gesloten met een zekere Johan T. Die zou op 1 januari in dienst treden. De man was in april 2008 wederom groot nieuws omdat BraziliŽ woest was op Nederland over de afhandeling van een strafzaak. T. was eerder met een noodpaspoort uit BraziliŽ gevlucht. Daar was (samen met zijn zwager) tot 17 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij als mede-eigenaar van een pornobedrijf Dutch Adult Entertainment (klik hier) meer dan twintig minderjarige meisjes zou hebben misbruikt.

Zie: klik hier

Een groot deel van het personeel van IB Company was woest over deze benoeming en wilde deze man niet als collega. Dat is je onder andere duidelijk gemaakt met een door een groep werknemers ondertekende email. Waarop de benoeming niet doorging.

Vragen:
- Klopt dit?

Antwoord:
Dat klopt.

- Wat voor reden had je om een man met zo´n achtergrond aan te nemen?

Antwoord:
Ben op hem gewezen door de twee beste verkopers van IB Company omdat hij in het verleden ook al voior het bedrijf had gewrkt met veel succes. Na met hem gesproken te hebben en zijn verhaal gehoord te hebben was ikoprecht van mening dat deze man enorm veel pech had met zijn zaak. Al snel bellek echter dat Paul tetteroo en hij een geschil hebben gehad dat door hem was gewonnen en er bij Paul veel oud zeer zad. Vervolgens is hier een hetse van gemaakt en de zaak is afgeblazen. reden om hem aan te nemen was gelegen inhet feit dat het bedrijf zat te springen om goede verkopers en hij er ťťn was.


2. Op 3 maart 2009 blijk je samen met accountant P.P. Daamen tegen het personeel te hebben gezegd dat IB Company failliet is en dat jullie naar de rechtbank zouden gaan om het faillissement aan te vragen.

Vragen:

- Klopt dit?

Antwoord:
Ja

- Zo ja… wat is er gebeurd dat je hebt besloten om toch geen faillissement aan te vragen?

Antwoord
Ik vond dat ik de switch naar Vididoc, om als laatste poging het bedrijf te redden, een kans moest geven. Ik denk dat je dat verplicht bent naar de werknemers toe.

3. Op 11 maart 2009 sprak Paul Tetteroo het voltallige personeel toe en zei dat hij weer leiding geeft aan IB Company.

Vragen:
- Klopt dit?

Antwoord:

- Wanneer is de afspraak tussen jou en Tetteroo over zijn terugkeer gemaakt?

Antwoord:
Rondom die datum

- Wat behelsden deze afspraken tussen jou en Tetteroo over dit leidinggeven?

Antwoord:
Paul ging de verkoop aansturen en overeenstemming bereiken met de belangrijkste crediteuren (die hij goed kende) en zou starten met de switch van cd uitgifte naar Vididoc

- Klopt het dat het personeel eind februari Paul Tetteroo heeft gevraagd terug te komen?

Antwoord:
Ja

4. Op 1 maart registreer je de site www.ixam.nl (een initiatief samen met Arno Toren, ook medewerker van IB Company) (Klik hier)


Vragen:
- Wat is/was de relatie tussen Ixam Media en IB Company?

Antwoord:
geen relatie

- Heb je Ixam Media opgericht omdat je al geen vertrouwen meer had in IB Company?

Antwoord:
Nee

- Is dit initiatief de reden dat je weinig op kantoor was bij IB Company, zoals Paul Tetteroo zegt in het Noordhollands Dagblad?

Antwoord:
Nee, echt onzin.

- Wat is op dit moment de status van Ixam Media? Is dit nog actief of gaat het ten onder in het faillissement van je holding?

Antwoord:
Niet actief en zit niet in mijn holding.

5. Je holding heeft ook de site www.vakbeursinbeeld.nl (Klik hier)

Vragen:
- Waarom heb je vakbeursinbeeld buiten IB Company gehouden?

Antwoord:
Paul Tetteroo had aangegeven enkel en alleen met Holland in Beeld te willen werken om het bedrijf overeind te houden.

- Hoe gaat het nu verder met www.vakbeursinbeeld.nl?

Antwoord:
Geen succes. Geen opdrachten.

Vervolgens stelde ik nog een aantal aanvullende vragen ten aanzien van Ixam Media

Die url (Ixam.nl) is op 1 maart 2009 geregistreerd. Voor zover ik het zie, zijn de meeste pagina´s en filmpjes op 9 juli 2009 online gezet.

Je wist dat er zeer veel ontevreden klanten waren bij IB Company en je wist of had behoren te weten dat er geld werd geÔncasseerd bij klanten op contracten die voorzagen in verspreiding van hun bedrijfsfilms op dvd terwijl die klanten werden afgescheept met verspreiding vididoc.

Dat roept bij mij de volgende vragen op

1. Was je ervan op de hoogte dat na 16 maart nog geld werd geÔnd op contracten die voorzagen in verspreiding op dvd?

Antwoord:
Nee

2. Heb je Tetteroo erop aangesproken dat er geld werd geÔnd terwijl duidelijk was dat er contractbreuk werd gepleegd?

Antwoord:
Nee, want dit wist ik niet. Paul Tetteroo gaf constant aan dat de klanten volledig op de hoogte waren en op een enkeling na meewerking verleenden.

3. Hoe vaak overlegde je over de bedrijfsvoering met Paul Tetteroo?

Antwoord:
Zie eerdere mail (antwoorden hierboven)

4. Waren dat formele overleggen en werden die vastgelegd?

Antwoord:
We spraken elke keer een datum af

5. Had je je tijd en energie vanaf 1 maart niet beter in IB Company kunnen steken in plaats van in een geheel nieuw initiatief als ixam.n?

Antwoord:
Zie eerdere mail (antwoorden hierboven)

6. Is door het steken van tijd en energie in Ixam Media in plaats van in IB Company geen sprake van verwaarlozing van het bedrijf en klanten en ben je daardoor feitelijk niet (mede)schuldig aan het faillissement door onbehoorlijk bestuur?

Antwoord:
Zie eerdere mail (antwoorden hierboven)


Vervolgens heb ik de heer Den Adel de volgende mail gestuurd:

Geachte heer Den Adel,

Dank voor uw e-mail. De kwalificaties over mijn stuk laat ik voor uw rekening. Hetgeen ik schrijf baseer ik op de bronnen die in het stuk staan en op de antwoorden die u geeft. Voor de volledigheid heb ik onder het artikel de letterlijke vragen en antwoorden weergegeven. Dan is iedereen volledig geÔnformeerd.

Ik ben er zeker niet op uit om mensen te beschadigen. Het lijkt mij echter merkwaardig dat u met nieuwe initiatieven en internetsites begint in een tijd dat uw bedrijf in zwaar weer verkeert. Of het openbaar maken van die activiteiten wellicht schadelijk voor u zijn, kan ik niet beoordelen.

Tot slot nog een opmerking over het telefoongesprek met de heer Arno Torn. Hij heeft geen feiten uit het verhaal kunnen weerleggen en belde uitsluitend om te vragen of ik zijn naam uit het artikel wilde schrappen omdat hij niet met Johan T. geassocieerd wenst te worden. Daar die passage zo evident los staat van zijn rol in het verhaal heb ik daar niet in toegestemd.

Tijdens het telefoongesprek werden zelfs enkele feiten uit het artikel bevestigd door de webbouwer of webhoster die Arno op een andere telefoon aan de lijn kreeg.

U bent vanaf 1 maart 2009 in ieder geval betrokken geweest bij iXam Media (zelfs als woordvoerder op de site), iXam.nl (geregistreerd op naam IB Company), vakbeursinbeeld.nl (via uw holding) en focusonbusiness.nl (via iXam Media). Dan is er toch sprake van een web aan nieuwe initiatieven?

Ik zie dan ook geen reden om het artikel aan te passen.

Harold Makaske

Eerdere verhalen over Tetteroo en de gemeentefilm:
  • Een film over onze gemeente

  • En we hebben een beller!!!

  • Open brief aan mijn vriend

  • Weer nieuws van mijn grote vriend

  • Tetteroo maakt het steeds bonter

  • Hilarische e-mails van kwaliteitsfilmmaker Paul Tetteroo aan deze "dikke man" in Epe

  • HET DOSSIER TETTEROO PRODUCTIONS BV = IB COMPANY = VIDIDOC

  • Begin zelf een productiebedrijf voor bedrijfsfilms

  • Het gevecht is begonnen
  • © Harold Makaske 18 oktober 2009 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten