Het wiel uitvinden

en achter de feiten aanlopen...

In het afgelopen decennium stak ieder jaar wel een politicus of milieu-activist zijn vingertje op om vervolgens met het 'geniale plan' te komen om het openbaar vervoer gratis te maken. Dat zou de files enorm kunnen verminderen. Toen ik tussen 1996 en 1999 bij de Rai Vereniging werkte, riep mijn collega - en wandelende encyclopedie op het terrein van mobiliteitsonderzoek - Eric Glasius steevast "dat gaat niet werken..." terwijl hij wees naar onderzoeken en proeven uit ScandinaviŽ, BelgiŽ en nog wat exotische oorden. De uitkomst van al die onderzoeken was dat de mensen die het openbaar vervoer al gebruiken er door die maatregel meer gebruik van gaan maken, maar dat de toename van het gebruik door mensen die de auto of fiets nemen verwaarloosbaar is. Kortom meer van hetzelfde: ov gebruik ťn files.

Toen vorig jaar met veel tamtam deze proef werd gelanceerd, voorspelde ik de uitkomst geheel in lijn met de buitenlandse ervaringen. En wat zag ik nu op Teletekst.

DEN HAAG De proef met gratis busvervoer tussen Leiden en Den Haag wordt per 1 januari gestaakt.Het is niet gelukt om het aantal files te verminderen. Er namen wel meer mensen de bus maar het aantal automobilisten steeg evenredig.

Goh, wat een nieuws... Misschien moeten beleidsmakers en -beÔnvloeders iets meer lezen en veel minder schreeuwen, dat scheelt een hoop belastinggeld.

© Harold Makaske 18 november 2004 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten