Quo Vadis...

Over Wouter Bos, uitgeburgerde Nederlanders en politieke roergangers...

Het was weer een gezellig weekje in Neerlands politieke arena. Eerst komt Wouter Bos met het nieuws dat de PvdA best met Geert Wilders wil samenwerken. Ik ben benieuwd hoe Bos dat voor zich ziet. Wilders verlaat de VVD omdat hij ze te links vindt. Natuurlijk weet Bos dat ook, maar hij wil niet de fout maken uit de jaren tachtig, toen Janmaat collectief werd geboycot. En daar heeft Bos een heel goed punt.

Vorige week ontstond een enorm gedoe toen EO-opperinterviewer Knevel de uitgeburgerde Nederlander V.d. Ven een fijne doodsverwensing naar het hoofd van Geert Wilders liet braken. De man herhaalde eigenlijk niets meer dan hij de dag ervoor al in De Gelderlander had geschreven, toch vonden veel mensen dat Knevel hem de woorden in de mond had gelegd of misschien beter... uit zijn strot had getokken. Dat is waar, maar deze self-made-allochtoon is toch vrij om zelf te beslissen wat hij wel of niet wil zeggen? Hij had ook kunnen zeggen dat hij nooit iemand dood wenst.

Hoe dan ook, het werd gezegd en politiek Nederland sprak er terecht schande van. In de media onstond ook een discussie of je deze extremisten wel een podium moet geven. Mijn antwoord daarop is JA! Je moet juist dit soort extremisten vaak aan het woord laten en ze bij de discussie betrekken. Laat maar horen wat er allemaal in de krochten van onze samenleving gebeurt. Geef ze een podium dan hoeven ze niet in het geniep de messen te slijpen. Ik ben wel benieuwd of Bos zijn consequente houding ten aanzien van Wilders ook doortrekt naar deze groepen.

Dan was er nog het partijcongres van Nederlands gezelligste partij: De VVD. Die partij werd bij de laatste verkiezingen aangevoerd door Gerrit Zalm. Na de formatie hees die boekhouder zich snel op de stoel waar hij zich het meeste thuisvoelt. De Kamerfractie kwam onder leiding van Jozias van Aartsen. En toen ging het mis... De links gerichte Van Aartsen kwam in botsing met Wilders (en nog enkele andere fractieleden) waarna Wilders zijn eigen winkel opende.

Nu de peilingen niet zoveel succes voorspellen voor de huidige VVD-lijn vond Van Aartsen dat het tijd was voor een paleisrevolutie. Hij wilde de politiekleider van de VVD worden. Met in mijn optiek volkomen misplaatste verwijzingen naar het derde rijk werd de term 'leider' vervangen door 'aanvoerder'. Zelf had ik dan gekozen voor 'charismatische roerganger', maar ja ik heb dan ook een Mao-jasje. Ik kan over dit gesteggel heel kort zijn: gezag dwing je af door je daden, niet door een uitspraak op een congres van grijze pakken.

Harold Makaske 30 november 2004 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten