Bizarre bonus voor corporatiedirecteuren

Sociale woningbouw...De tijd dat woningcorporaties er waren om te voorzien in sociale woningbouw ligt al lang achter ons. De privatisering heeft in die sector ook niet veel goeds gebracht. Nu weer deze uitwas. Een beloningsstructuur die haaks staat op de doelstelling van woningbouwcorporaties.

Oh ja... klein detail in het bericht: de salarissen zijn gestegen met 6 tot 8,5 procent. En wij maar denken dat de salarissen de afgelopen tijd bevroren zouden zijn.

Harold Makaske 19 augustus 2005 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten