SP afdeling Epe

geen aanwinst voor de gemeentelijke politiek

Epe is binnenkort weer een politieke partij rijker. Woensdag 25 oktober kwamen zo’n dertig mensen in Stern bijeen om de oprichting van SP afdeling Epe voor te bereiden. De vraag is echter of de gemeentepolitiek op meer partijen zit te wachten.

Versnippering
In een parlement van 150 zetels is er ruimte voor kleine en grote partijen, maar ik vraag me sterk af of een gemeenteraad met 23 zetels zit te wachten op de zoveelste partij. Die zetels zijn in maart al verdeeld over maar liefst acht verschillende partijen. Persoonlijk vind ik het vrij ridicuul dat er maar liefst drie lokale partijen in de Raad zitten. Twee van die partijen, Gemeentebelangen en de LBP, slaan met hun enkele zetel geen deuk in een pakje boter. Dat geldt overigens voor alle oppositiepartijen. Ook de invloed van GroenLinks en de ChristenUnie/SGP is verwaarloosbaar. De versplintering is desastreus voor de slagkracht van de oppositie. En dan zou er ook nog ruimte zijn voor de SP?

Na de versnippering van de lokale belangenbehartiging zal de komst van deze partij ook de linkerkant van het politieke spectrum verder fragmenteren. Ik voorspel dat met name GroenLinks de rekening gaat betalen, maar sluit niet uit dat het ook de PvdA wel een zetel kan kosten. Gelet op de stabiliteit van de linker fracties in de gemeente geloof ik niet dat de linker koek zal groeien. De zeven tot acht zetels zullen dan echter over drie partijen worden verdeeld. En dat heeft tot gevolg dat de kracht van links eerder afneemt dan toeneemt.

Volgens mij zitten niet alleen de aanhangers van links, maar ook de andere bewoners helemaal niet te wachten op nog meer dwergpartijen in de Raad. We hebben hier al genoeg fractievoorzitters zonder achterban. De Liberale Burgerpartij en Gemeentebelangen Epe hebben bij de verkiezingen niet eens de kiesdeler gehaald. Ze zijn in de Raad gekomen dankzij een overgedemocratiseerde kronkel in de kieswet. Dat is slecht voor zowel de besluitvorming als de kracht van de oppositie. Het enige voordeel dat ik kan bedenken is dat de straatvechters van de SP de andere politieke partijen wakkerschudden en -houden. Het kraken van kritisch noten houdt de politiek scherp, maar die rol heeft GroenLinks ook al.

Rationeel nadenken
Dat de links georiënteerde partijen bij landelijke verkiezingen voor de eigen parochie campagne voeren, is helemaal niets mis mee. Het zou echter voor de linkse kiezers een zegen zijn als de leiders van de linkse partijen rationeel nadenken en besluiten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 gaan samenwerken in plaats van versplinteren. Hoewel ik me wel eens afvraag hoe links de PvdA in Epe eigenlijk is, zijn de inhoudelijk verschillen op papier niet zo groot. Als de SP-afdelingoprichters de gemeentepolitiek een beetje hebben gevolgd dan weten ze dat alle linkse partijen voor starterswoningen en tegen armoede zijn. En met één of twee zetels ten koste van de andere linkse partijen zal de SP op dat vlak niets meer bereiken dan de PvdA en GroenLinks nu.

Ego's
In de politiek gaat echter maar weinig rationeel als het om de poppetjes en de partijen gaat. Bij politici draait het in de eerste plaats om het eigen ego, daarna om de macht van de partij en pas daarna komen andere belangen om de hoek kijken. Het klinkt cynisch, maar een goed voorbeeld is de samenstelling van het Eper college van B en W met maar liefst vier fulltime wethouders. Dat is vanuit de optiek van de burgers volstrekt niet rationeel te beargumenteren voor een gemeente van deze omvang. Deze samenstelling is geheel basis van de eigenbelangen van de politieke hoofdrolspelers tot stand gekomen.

De linker ego's zijn niet kleiner dan de rechter ego's en ik durf dan ook nu al te voorspellen dat de komst van de SP de samenwerking tussen de partijen bemoeilijkt. PvdA, GroenLinks en SP zullen keihard gaan knokken voor een zo'n groot mogelijk stuk van de linker taart... en de linker kiezers hebben daardoor na de verkiezingen het nakijken. Voor rechts is de komst van de SP dan ook een zegen.

© Harold Makaske 28 oktober 20061480 - Hoofdstuk: 10. Epe