Burgers en bedrijven mogen regels naar de gemeentestort brengen

Wethouder Van Dam onderneemt actie...

Het College van B en W gaat snijden in overbodige regels. Wethouder Frouke van Dam van Economische Zaken en Regelschrapperij slijpt haar messen, want ‘waar mogelijk schrappen wij onze eigen beleidsregels.’ Van Dam richt het vizier daarbij niet alleen op regels, maar ook op procedures en administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Zou het er dan toch eindelijk van gaan komen? Al jaren roepen politieke partijen van links tot rechts dat er teveel regels en procedures zijn. Het College is nu toch echt tot actie overgegaan.

Er zit wel een klein addertje onder het gras. Van Dam heeft een klankbordgroep in het leven geroepen om voorstellen te doen. Van ambtenaren, collega wethouders en mensen buiten het gemeentehuis wordt verwacht dat ze kritisch naar hun beleidsterreinen kijken. Ook heeft ze alle burgers en bedrijven opgeroepen om overbodige regelgeving voor vernietiging naar de gemeentelijke regelstort te brengen. Alles valt en staat dus blijkbaar met de inbreng van mensen. Op zich is dat heel goed, maar ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren.

Een gewoonte afschaffen is vaak moeilijker dan een gewoonte aanleren. Dat geldt ook voor regel en procedures. Dat zijn vaak gestolde belangen. Bij het afschaffen, moeten de belangen van alle betrokkenen opnieuw worden afgewogen.

De ervaring leert dat het heel gemakkelijk is om te roepen dat regels afgeschaft moeten worden. De praktijk laat echter zien dat burgers en bedrijven maar weinig concrete voorbeelden noemen als daar naar wordt gevraagd. Bovendien zijn regels er vaak ook niet voor niets. Ze mogen bepaalde mensen en bedrijven danwel in de weg staan, voor anderen of andere belangen vormen ze een bescherming. Zo leverden de afschaffing van de Winkelsluitingswet en de Vestigingswet een storm van protesten op uit het bedrijfsleven. Vrijheid voor het bedrijfsleven is mooi, maar dat moet natuurlijk niet te gek worden, vonden de werkgevers blijkbaar.

Ik ben dan ook heel benieuwd hoeveel reacties Frouke van Dam op haar bureau krijgt én met welke voorbeelden de burgers en ondernemers naar het gemeentehuis komen. De oproep om mee te denken, geldt overigens ook in het bijzonder voor de politieke partijen. Tijdens de campagne werd tegen elkaar opgeboden om te kappen in regels en procedures. Er is zelfs een nieuwe politieke partij – de Liberale Burger Partij – opgericht rond dit thema. Die krijgen nu direct de kans om hun verkiezingsbelofte gaan waarmaken. Wat een luxe.

Alle voorstellen kunnen naar wethouder Frouke van Dam. Wie deze kans nu laat schieten, moet later ook niet klagen.

© Harold Makaske 14 november 20061495 - Hoofdstuk: 10. Epe