Het gelijk van Henk van Rijssen

Over de ontsluitingsweg...

Het is februari 2006. In de zaal van partycentrum Schaveren komen de lijsttrekkers bijeen voor een verkiezingsdebat. Het debat is georganiseerd door een ondernemerskring. Economie en bereikbaarheid zijn dus belangrijke thema’s om de stemmen van deze doelgroep binnen te krijgen.

Aan de orde is een stelling over de ontsluitingsweg vanaf industrieterrein Kweekweg naar de A50. Alle partijen beloven plechtig dat we in 2007 over de weg kunnen rijden. Alle partijen? Nee de woordvoerder van een kleine lokale gemeentebelangenpartij durft het op te nemen tegen de andere partijen. Henk van Rijssen zegt dat 2007 veel te optimistisch is. Er is nog helemaal geen zicht op het minnelijk verwerven van de grond. Onteigening duurt in het slechtste geval jaren.

Onrust achter de tafel. Hoe durft die politieke dwerg zoiets te zeggen? De andere woordvoerders graaien naar de microfoons om hem te betichten van pessimisme, onrealisme en zwart kijkerij. Echt dames en heren ondernemers: “luister niet naar Van Rijssen, stem op ons en het komt allemaal goed!”

Het is november 2006. De gemeenteraadsverkiezingen en het lijsttrekkersdebat in Schaveren zijn al lang vergeten en Henk van Rijssen is politieke historie. De Stentor komt met een verhaal dat er vertraging dreigt voor de ontsluitingsweg. Lang niet alle grond is aangekocht en er zal waarschijnlijk onteigend moeten worden. Ook moet er nog een tracéwijziging met een ontwerp-bestemmingsplan worden behandeld. 2007 wordt dus niet gehaald.

Ik heb die avond in februari amper aantekeningen gemaakt omdat het debat oersaai en uitermate voorspelbaar was. Dit punt schreef ik echter op, want ik wist dat Van Rijssen gelijk zou krijgen. Dat had iedereen kunnen weten. De aanleg van een weg kost tijd. Dames en heren lijsttrekkers… ook in verkiezingstijd is het belangrijk om realistisch te blijven. Er zijn namelijk altijd mensen met pen, papier en een column die niet te beroerd zijn om de boemerang terug te gooien!

© Harold Makaske 24 november 20061168 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten