Merkwaardig pleidooi tegen de verkiezingsborden

door Nieuwe Lijn...

Nieuwe Lijn houdt in een brief aan het College van Burgemeesters en Wethouders een pleidooi om de gemeentelijke borden waar de partijen hun verkiezingsposters op kunnen plakken af te schaffen. "De opkomst en uitslag van gemeenteraadsverkiezingen of landelijke verkiezingen wordt op geen enkele manier beļnvloed door de aanwezigheid van gemeentelijke verkiezingsborden en de posters die daarop zijn aangebracht", aldus het bericht op de site van Nieuwe Lijn.

Nieuwe Lijn wijst er verder op dat de verkiezingsborden de gemeente geld kosten. Dat vind ik geen steekhoudend argument. Een samenleving moet willen investeren in de democratie en de participatie. Zeker bij verkiezingen die boven de gemeente uitstijgen kunnen nieuwe, onbekende en vaak kleine partijen zich profileren via de borden. Ze kunnen bijvoorbeeld met een poster verwijzen naar hun internetsite. Dat komt de inhoud van de politiek ten goede en is dus goed voor de democratie. Voor de kruideniers onder u: weet dat de kosten van dertien verkiezingsborden in het niet vallen in vergelijking met de extra wethouder – die van Nieuwe Lijn? - na de gemeenteraadsverkiezing.

Het pleidooi van Nieuwe Lijn komt op mij ook weinig consequent over. 15 februari maakte die partij zich - terecht - nog druk over de verkiezingsborden. Toen klaagde ze op haar website dat de borden te klein zijn voor de posters van alle partijen. Bovendien zouden de dertien borden in de gemeente Epe op verkeerde plekken staan.

Daar was ik het volledig mee eens. Epe heeft kneuterige sobere borden. In veel gemeenten zijn de borden mooi vormgegeven en moedigen ze aan om te gaan stemmen. Van straatmeubilair is bekend dat een mooi vormgegeven openbare ruimte leidt tot minder vernielingen. Mooie verkiezingsborden leiden wellicht ook tot minder vernielingen.

Het pleidooi over de effectiviteit van verkiezingsborden en -posters komt bovenal nogal bizar over uit de koker van een partij die in februari van dit jaar zo'n beetje iedere lantaarnpaal in Vaassen en Emst van een grote verkiezingsposter had voorzien, met als reden: "In Epe lieten in 2002 bijna 10.000 kiezers hun stem verloren gaan. Om al onze inwoners te wijzen op de naderende verkiezingen en om hun een stemadvies mee te geven" (nieuwsbericht op de website van Nieuwe Lijn d.d. 22 februari 2006).


Foto van de website van Nieuwe Lijn

We weten natuurlijk dat meningen snel kunnen veranderen in de politiek. Politici denken dat burgers een beperkt geheugen hebben. Wedden dat Nieuwe Lijn in 2010 de lantaarnpalen in Vaassen en Emst weer zal voorzien van posters?

Als ze dan toch niet in verkiezingsposters geloven, wil ik wel een suggestie doen voor nieuw propagandamateriaal.© Harold Makaske 25 november 20061308 - Hoofdstuk: 10. Epe