De omgekeerde wereld

van Jan Peter Balkenende...

Onze premier wil dat de Kamer geen politiek meer bedrijft. Balkenende kom er maar in... "Het parlement moet zich nu beperken tot het behandelen van de begrotingen van de ministeries en de wetsvoorstellen die al zijn ingediend",

Het is goed gebruik dat tijdens de kabinetsformatie geen controversiŽle onderwerpen worden behandeld in de Kamer. Het idee daarachter is dat er dan geen onomkeerbare beslissingen worden genomen. Dat is volkomen legitiem.

Balkenende doelt echter op de uitkomst van het debat over het generaal pardon voor oude asielzoekers. En dat is dubieus.

Ten eerste gaat de minister-president daar niet over. De Kamer bepaalt haar eigen agenda en kan dus debatteren en besluiten nemen over de onderwerpen die ze zelf wil.

Ten tweede riekt het naar uiterst discutabel ondemocratisch gedrag. Een kabinet heeft een besluit van het parlement gewoon uit te voeren. Anders moet je wegwezen. Ook een demissionair kabinet kan nog vallen.

Ten derde is het merkwaardig. Het besluit van de Kamermeerderheid is er juist op gericht om geen onomkeerbare beslissingen meer te nemen. Een asielzoeker die is uitgezet, kan niet meer terugkeren. Tegen die achtergrond is het pleidooi van Balkenende volstrekt bizar.

Maar ja... het CDA zit een beetje met de vingers tussen de deur en dan ga je rare dingen zeggen.

Update
Volgens de media is er ruzie in het kabinet. Het CDA wil al schuiven, maar de VVD houdt de poot stijf. Dat wordt dus interessant morgen.

Update 2
Het wordt zeker interessant, maar niet over een ruzie tussen VVD en CDA. Nova bracht het nieuws dat er een harde brief naar de Kamer gaat waarin Verdonk haar lijn handhaafd. Het CDA durft vooralsnog geen afstand te nemen van de VVD op dit dossier.

Daarmee zet het CDA enorme druk op met name Wouter Bos. Van Marijnissen mogen we verwachten dat hij vasthoudt aan de motie. De vraag is wat Wouter Bos gaat doen. Een rechte rug houden, betekent grote ruzie met het CDA. Meebewegen met het CDA om de sfeer voor de kabinetsformatie goed te houden, maakt hem voor zijn achterban ongeloofwaardig.

Ik denk dat er een keiharde clash tussen links en het CDA op stapel staat. De vraag is dan: wat gaat de ChristenUnie doen. Zonder meerderheid in de Kamer kunnen PvdA en SP wel botsen met het CDA, maar dan vloeit er geen direct politiek bloed omdat een motie van afkeuring dan geen meerderheid haalt. De sfeer in de kabinetsformatie is dan wel verziekt.

Bron:

© Harold Makaske 4 december 20061246 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten