De nieuwe verhoudingen

Even wennen voor het CDA...

Wat een ellende voor het CDA. De partij van ´we run this country´ heeft het moeilijk. Eerst worden ze geconfronteerd met een sterk links blok om mee te moeten regeren. En nu gaat ook nog eens voor de tweede keer de voorzittershamer van de Tweede Kamer aan de Christen-Democratische neus voorbij. Was het de vorige keer Weisglas die de hamer wegkaapte voor CDA-haarplukje Verburg. Nu gaat Verbeet er met de hamer vandoor. Schooljuf V.d. Hoeven heeft het nakijken.

De sfeer is gezet voor de coalitiebesprekingen. Morgen nog een clash over de asielmotie en we hebben medio 2008 een nieuw kabinet.

Harold Makaske 6 december 20061176 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten