Stichting Das en Boom

Gefeliciteerd!!!

Na vijfentwintig jaar heft de Stichting Das en Boom zichzelf op. Dat is een dubbele felicitatie waard. Ten eerste met vijfde lustrum, maar belangrijker... met het besluit tot opheffing.

Het besluit is genomen omdat alle doelstellingen van de Stichting zijn verwezenlijkt. Mede dankzij de inspanningen van de stichting gaat een stuk beter met de das in ons land. Dat is een groot succes.

Ik vind het bovendien geweldig dat een organisatie besluit om zichzelf op te heffen. Jaap Dirkmaat van Das en Boom gaf in Pauw en Witteman een interessante toelichting: We hebben onze doelstellingen van vijfentwintig jaar geleden gehaald en dan moet je geen kruimelwerk in de marge zoeken om door te gaan. We hebben succes gehad en kunnen daarom een punt zetten achter deze werkzaamheden.

Een opmerkelijke stap, want organisaties zijn vaak nog moeilijker uit te roeien dan de dieren of andere zaken die ze beschermen. Het zit in de aard van organisaties om te groeien en telkens nieuwe dingen te verzinnen. De belangen van de eigen organisatie en de mensen die daarbij betrokken zijn, gaan prevaleren boven de doelen die ooit zijn gesteld.

Voor organisaties en de mensen die daarin actief zijn, geldt veel te vaak: men vindt zich veel te vaak onmisbaar. Men vergeet dat het kerkhof vol ligt met onmisbare mensen. De wereld draait gewoon door. Mijn ervaring in een aantal besturen van organisaties is dat daarin veel te veel naar binnengericht wordt gekeken. Er worden geen duidelijke doelstellingen geformuleerd en als die er al zijn dan komen er nieuwe doelstellingen als de oude achterhaald zijn. Men heeft niet de moed om te concluderen dat er een moment is gekomen om te stoppen. Daarom vind ik de stap van de mensen in de Stichting Das en Boom zeer lovenswaardig en vooral ook geloofwaardig. Je staat ergens voor en concludeert als het succes behaald is: we zijn klaar!

Jaap Dirkmaat en zijn achterban blijven natuurlijk wel actief op het terrein van natuurbescherming. Ze hebben nieuwe interessante doelen gesteld met een nieuwe organisatie: De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Samen met onder andere het agrarische bedrijfsleven wil deze vereniging zich inzetten om het platteland weer natuurlijker en interessanter te maken. Laten we hopen dat ze die vereniging binnen afzienbare tijd ook kunnen opheffen. Mijn steun hebben ze!

Harold Makaske 12 december 20061442 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten