De toon is gezet

door het nieuwe kabinet...

Het conceptregeerakkoord is klaar. Hoewel er al veel is uitgelekt, is het niet mogelijk om nu al een oordeel te hebben over het totaal. En ding valt mij erg sterk op. In de berichtgeving wordt gezegd dat er geen parlementair onderzoek komt naar de politieke besluitvorming rondom de oorlog in Irak. Dat is raar... een kabinet gaat helemaal niet over het wel of niet instellen van een parlementair onderzoek. Dat is aan de Kamer om dat te besluiten. Was er nog even de hoop dat er iets meer dualisme zou ontstaan door de gewijzigde verhouding in de Kamer... vergeet het maar. We krijgen nu vier jaar te maken met de verlichte dictatuur van CDA, PvdA en ChristenUnie. Wat dat betreft verandert er dus niets.

Harold Makaske 5 februari 2007 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten