Homohuwelijk

decentrale discriminatie...

Sinds zo'n vijf jaar kunnen homoseksuelen trouwen in Nederland. Bij de invoering van het homohuwelijk is destijds afgesproken dat de dan actieve ambtenaren zich mogen beroepen op gewetensbezwaren. Nieuw aan te stellen ambtenaren van de burgerlijke stand zouden het huwelijk moeten voltrekken.

Tijdens het debat over de regeringsverklaring blijkt dat het kabinet de mogelijkheid geeft aan gemeenten om ook nieuwe ambtenaren vrij te stellen van het voltrekken van homohuwelijken. Daarmee is een forse stap terug gezet. De gemeente mag dus toestaan dat haar eigen personeel discrimineert. Een onbegrijpelijk signaal in een tijd dat homoseksuelen weer steeds vaker worden lastiggevallen op straat. En dan roepen we "oh, oh, oh wat zijn die moslimjongeren toch onverdraagzaam tegen homoseksuelen". Over boter op het hoofd gesproken.

In Nederland is met de invoering van de Code Civil in 1795 de procedure van de huwelijksvoltrekking een van de meest in het oog springende voorbeelden van de scheiding tussen kerk en staat. De voltrekking van het huwelijk moet plaatsvinden op een speciaal door de gemeente aangewezen plaats. Het is strikt verboden om daaraan voorafgaande het huwelijk in de kerk te voltrekken. Religie heeft dan ook niets met het burgerlijk huwelijk te maken.

Ik kan absoluut geen begrip opbrengen voor de onverdraagzaamheid van de fundamentele christenen. Ze menen wel een beroep te mogen doen op hun gewetensbezwaren, maar willen wel bepalen hoe anderen moeten denken over zaken als zondagsluiting van winkels en euthanasie. Daar hebben niet-christenen maar exact te handelen zoals dat onder druk van de zwarte kousen kerkgangers in de wetgeving is opgenomen. Waarom mag iemand niet zelf bepalen wanneer hij een dokter inschakelt om te sterven? En waarom mag een ondernemer die niets heeft met religie zijn winkel niet openen op zondag? Die vrijheid van denken door anderen is voor veel christenen blijkbaar ondergeschikt aan hun geloofsovertuiging.

Ambtenaren horen niet te discrimineren. Als ze hun werk niet willen doen, hebben ze niets in een gemeentehuis te zoeken. Ik hoop dat de gemeente Epe deze dwaze decentrale discriminatie verwerpt en eist dat alle ambtenaren gewoon hun werk doen.

Harold Makaske 2 maart 2007 - Hoofdstuk: 10. Epe