Al Gores film

An Inconvenient Truth...

GroenLinks Epe vertoont twee keer de film van Al Gore in de RSG. Gisteravond bezochten Corine en ik de premiere in Epe. De opkomst was mager. Zulke activiteiten zijn goede initiatieven en ik vind het dan ook beschamend dat er zo weinig mensen op af komen. GroenLinks had alle politieke partijen, fracties en het college van B en W uitgenodigd en de zaal was maar half gevuld. Echt bedroevend en een teken aan wand. Als politieke activiteiten buiten het gemeentehuis niet eens de belangstelling hebben van de Eper politici, hoe durven ze dan te verwachten dat de burgers wel interesse tonen in de politiek?

De film geeft een interessant beeld van de ontwikkelingen die gaande zijn. Als je door de typische Amerikaanse en egotripperij van Gore heen kijkt, zet de film je stevig aan het denken. Het broeikaseffect staat niet ter discussie en zal ons allemaal gaan beļnvloeden.

Bij mij blijft wel de vraag hangen of het allemaal waar is wat Gore beweert. Ik weet het niet. Het valt mij wel op dat hij wel erg gemakkelijk verbanden tussen bepaalde gebeurtenissen legt zonder dat het verband echt hard te maken. Zo toont Gore op een gegeven moment een grafiek met twee lijnen: een die het CO2 gehalte in de atmosfeer aangeeft en een die de temperatuur weergeeft. De lijnen lopen honderdduizenden jaren verbazingwekkend parallel. In de huidige tijd gaat de grafiek van het CO2 gehalte sterk omhoog. Zo sterk dan Gore op een hoogwerker moet gaan staan om de top van de grafiek te bereiken. Gore suggereert in zijn toelichting dat de warmte ook de pan zal uitrijzen, maar dat laat die grafiek niet zien. Dit soort gedramatiseerde retoriek komt op meerdere delen van de film naar voren.

Ook de beetje opschepperige toon in de film over de reizen van Gore vind ik geen sterk punt. Ik heb al veel vaker geschreven dat ik het idee heb dat het veranderen van gedrag iets is voor gewone mensen, maar niet voor de beleidsmakers zelf. De top van de milieubeweging, de milieuonderzoekers en de milieuwoordvoerders in de politiek reizen de hele wereld over van congres naar conferentie: allemaal voor het goede doel. Maar niemand vraagt zich af of dat ook niet iets minder kan. Gore heeft wat dat betreft ook veel boter op zijn hoofd. Deze week kwamen cijfers naar buiten over zijn eigen energiegebruik. Daaruit blijkt dat hij ook nog wel een paar spaarlampen kan gebruiken.

GroenLinks toont na de film nog een zeven minuten durende discussie tussen hoogleraren van de VU. Daarin wordt het broeikaseffect veel minder gedramatiseerd. Dat brengt een zeker evenwicht in de avond.

Dat er iets aan de hand is, staat niet ter discussie en dat de aarde op een natuur- en milieuramp afstevent, staat voor mij ook niet ter discussie. De overbevolking is wat mij betreft de grootste ramp van de aarde. De prognoses over bijvoorbeeld het aantal nieuwe auto´s in China lopen op tot tien miljoen extra exemplaren in de komende tien jaar. Wij moeten iets aan onze uitstoot doen, maar van dergelijke getallen word ik heel moedeloos. Onze bijdrage aan de natuur en het milieu is maximaal: wij hebben geen kinderen en doen dus niet mee aan de overbevolking.

Hoe dan ook... ik kan niet anders adviseren dan dinsdag 6 maart ook zelf naar de RSG te gaan om het zelf te gaan zien!

Update
Bekijk voor het evenwicht ook deze film

© Harold Makaske 3 maart 2007 - Hoofdstuk: 10. Epe