The Great Global Warming Swindle

Vraagtekens bij menselijke rol broeikaseffect

Afgelopen dinsdag bezochten 130 mensen in Epe de film van Al Gore. Schreef ik vorige week nog dat het schandalig is dat zo weinig Eper politici de moeite namen om naar de film te komen, dit is een prachtig resultaat voor GroenLinks.

Dat het broeikaseffect bestaat, staat buiten iedere twijfel, maar zoals ik al schreef heb ik wel bedenkingen tegen het propagandistische karakter van de film van Al Gore. Laat ik heel eerlijk opbiechten dat ik altijd een groot vraagteken heb gesteld bij de conclusies dat de mens verantwoordelijk is voor het broeikaseffect. Tijdens mijn werk sprak ik regelmatig met wetenschappers die hun twijfels uitten. Die wetenschappers verdwenen uit de media en zo ontstond het beeld dat het wetenschappelijk bewijs over de relatie tussen menselijk handelen en broeikaseffect onomstotelijk is geleverd. Al Gore beweert dat ook expliciet in zijn film. Toch bleef er altijd wel iets knagen.

Dat geknaag is vandaag weer een stuk sterker geworden. Op Internet kwam ik een Britse documentaire tegen waar een aantal klimatologen uit verschillende landen gehakt maken van het idee dat de menselijke invloed verantwoordelijk is voor het broeikaseffect. De meest indrukwekkende conclusies van de wetenschappers in de film The Great Global Warming Swindle zijn:

1.de opwarming van de aarde is al begonnen voordat de industriële revolutie echt op gang kwam en de aarde is tussen 1940 en 1975 afgekoeld terwijl toen het CO2 juist sterk opliep;


Temperatuurontwikkeling in de laatste 150 jaar. Grootste stijging tot 1940. Van 1945 tot 1975 afkoeling, daarna weer stijging (screenshot uit de documentaire).

2.de uitstoot van CO2 door de mens is verwaarloosbaar in vergelijking met de uitstoot door onder andere oceanen, rottingsprocessen in de natuur en andere levende wezens. De stijging van onze CO2 uitstoot kan dus feitelijk niet leiden tot dergelijke ingrijpende klimatologische veranderingen;

3. uit het ijs van de Zuidpool blijkt dat niet het CO2 de opwarming veroorzaakt, maar dat er eerst een opwarming plaatsvindt en vervolgens (met een interval van ongeveer 800 jaar) het CO2 gehalte stijgt. De bekende grafiek uit Al Gores film, waarmee volgens hem hét bewijs wordt geleverd, is dus wel correct, maar door de enorme tijdspanne zie je niet dat het CO2 pas stijgt als de temperatuur al is gestegen. De stijging van C02 in de atmosfeer veroorzaakt dus niet de stijging van de temperatuur maar kan alleen maar een gevolg zijn.


Relatie tussen temperatuurontwikkeling en C02 in de atmosfeer op basis van bevindingen in het poolijs (screenshot uit de documentaire).

4. uit verschillende onderzoeken blijkt er wel een consistente relatie te bestaan tussen de temperatuurwisselingen op aarde en de activiteit van de zon (zonnevlekken). De wisselende activiteit van de zon veroorzaakt meer of minder wolken en die spelen een grote rol bij de temperatuurwisselingen.


Relatie tussen temperatuurontwikkeling en activiteit van de zon (screenshot uit de documentaire).


Links: relaties tussen temperatuurontwikkeling op Antarctica en C02. Rechts: relatie tussen temperatuurontwikkeling op Antarctica zonactiviteit (screenshot uit de documentaire).

Hoe werkt die relatie? Er blijkt een relatie te bestaan tussen kosmische straling en de vorming van wolken. Hoe meer kosmische straling, hoe meer wolken. Meer wolken betekent minder zoninvloed op aarde en dat leidt tot afkoeling. Als de zon activer is, blijkt minder kosmische straling de aarde te bereiken => minder wolken => opwarming.

Als het klopt wat de wetenschappers in deze documentaire stellen, dan ligt de theorie van het broeikaseffect aan gruzelementen.

Behalve hun kritiek op het wetenschappelijke bewijs, tonen de makers van de film ook aan dat het broeikaseffect wordt misbruikt voor politieke propaganda en het inzamelen van financiële middelen. Vergelijkbare processen zie je ook bij andere zaken. De opkomst van HIV leidde tot eindeloze geldstromen terwijl er wereldwijd veel meer mensen overlijden aan Malaria en TBC. Maar ja... HIV trof ook mensen in de rijke landen en dan wordt het ineens belangrijk. Op dit moment staat de roetuitstoot door dieselauto's in het middelpunt van de belangstelling. Er moeten roetfilters komen, maar waarom vermeldt niemand dat er aanwijzingen zijn dat de veel kleinere deeltjes die uit de roetfilters komen wel eens veel schadelijker kunnen zijn voor de gezondheid omdat ze dieper in de longen infiltreren? Heel veel poltieke onderwerpen worden meer gedragen door emotie en het moment van de dag dan door feitelijk en/of deugdelijk wetenschappelijk onderzoek.

Kortom... ik ben weer in verwarring. Maar ik moet wel zeggen dat de verklaring in deze film meer indruk maakt dan de gangbare C02-verklaring van het broeikaseffect.

Voor mij staat vast dat we hoe dan ook veel zuiniger moeten omspringen met de natuurlijke bronnen van de aarde. We moeten veel meer investeren in duurzame producten en processen. Maar voor mij stond en staat als een paal boven water dat de bevolkingsgroei op de aarde met het daaraan gekoppelde ruimtebeslag (kappen van de tropische regenwouden) hét grootste drama op deze planeet is. De ongebreidelde groei van de mensheid roeit complete ecosystemen uit. Wat dat betreft zou het heel goed zijn als er eens een enorme pandemie van een dodelijk virus langs zou komen. Dat ruimt dan lekker op... ook al word ik daar zelf slachtoffer van.

Zover is het nog niet, dus kan ik iedereen aanraden om rustig achteruit te leunen om de film The Great Global Warming Swindle te bekijken. In exact één uur en een kwartier krijg je de andere kant van het verhaal voorgeschoteld door hier te klikken of anders kun je ook hier kijken. Zoeken op youtube.com naar deze documentaire geeft dit resultaat.

Update
De gegevens in deze film blijken niet allemaal betrouwbaar. Kijk ook naar de links in de commentaren hieronder om een en ander in perspectief te plaatsen.

Een zeer kort verslag van een klimaatdiscussie in de Rode Hoed vind je hier

© Harold Makaske 11 maart 2007 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten