Open brief aan de Eper gemeenteraad en het College van B en W

Bizarre dorpsverpesting deeltje zoveel...

Waarde dames en heren,

Vandaag kwam het volgende nieuws tot mij. De dokterspraktijk annex apotheek aan de Willem Tellstraat gaat uitbreiden richting de Quickbornlaan. B en W blijken al toestemming te hebben gegeven.

Het is mij niet helemaal duidelijk of er een tussenstuk wordt gebouwd tussen de twee bestaande panden of dat het pand aan de Quickbornlaan (het voormalige woonhuis van dierenarts De Lint tussen het KC van Neslaantje en de Willem Tellstraat aan de Quickbornlaan) tegen de vlakte gaat en er nieuwbouw zal plaatsvinden. Voor mij is het bericht echter alarmerend genoeg om nu al in de pen te klimmen.

Het eerste plan lijkt mij al een onzalige aantasting van het aangezicht van dat deel van het dorp, maar de afbraak van het bestaande huis zou ik werkelijk helemaal te gek voor woorden vinden. De Quickbornlaan en omgeving is nog zo´n beetje het enige authentieke jaren dertig stukje Epe in het centrum. Moet dat nou ook zo nodig ten prooi vallen aan de uitbreidingsplannen van ondernemers?

Dit zou de zoveelste verrommeling van het dorp worden. Minister Cramer van VROM zei in de uitzending van Buitenhof twee weken terug interessante dingen over deze ontwikkeling in ons land. We zouden veel zuiniger met de omgeving kunnen omspringen als we een duidelijke visie formuleren en vanuit die visie het ruimtebeslag gaan bundelen. Ik wil haar idee graag aan u meegeven. Waarom die versnippering in het dorp? We hebben vorig jaar een groot medisch centrum aan de Korte Veenteweg gekregen en nu weer een grote uitbreiding op deze locatie (slechts een paar jaar daarvoor geopend).

Het is werkelijk bizar dat het bestuur permanent meebeweegt met ondernemers die op geen enkele wijze stilstaan bij en aandacht schenken aan de uitstraling van het dorp.

Ons dorp hoeft helemaal niet op slot voor nieuwe initiatieven, maar je kunt ook economische activiteiten ontplooien terwijl je de karakteristieke stukken van het dorp ontziet. Epe wil meer gaan doen aan toerisme en wil meer mensen vanuit de omgeving naar het dorp trekken. Dat is een perfect streven! Maar dan is het wel van groot belang om als plaats een karakteristieke uitstraling te hebben. Er komt echt niemand naar het dorp vanwege kraak noch smaak nieuwbouw. Elburg is een goed voorbeeld van hoe je door je kern authentiek te houden mensen kunt trekken met extra economische activiteiten. Hattem zou ook als voorbeeld kunnen dienen. Ik realiseer me heel goed dat Epe zich niet kan spiegelen aan historische plaatsen als Elburg en Hattem, maar dat wil niet zeggen dat ook de laatste oude stukken van het dorp maar verpest kunnen worden.

Wanneer ontwikkelen onze bestuurders en politici plannen waarin ruimte is voor zowel economische ontwikkelingen als het bewaren van het eigen karakter van ons dorp. Het dorp heeft behoefte aan bestuurders en politici die ook nee durven te zeggen tegen ondernemers die de authentieke delen van het dorp willen aantasten. Nee zeggen is geen enkel probleem als je een visie hebt over hoe je met de schaarse authentieke delen van het dorp wilt omgaan. Ondernemers die niet alleen aan het eigen belang denken zullen daar respect voor hebben en zullen dan ook samen met de gemeente willen kijken naar alternatieven.

Met vriendelijke groet,
Harold Makaske

Harold Makaske 13 maart 2007 - Hoofdstuk: 10. Epe