God verlaat Nederland

Ontkerkelijking gaat onverminderd voort…

Vanmiddag vindt in Hilversum een symposium plaats over God in Nederland. De RKK houdt iedere tien jaar een onderzoek naar de ontwikkeling van de godsdienst in Nederland. Uit de cijfers blijkt dat God gestaag het land verlaat. Was in 1966 nog zo´n zestig procent van de bevolking katholiek of protestant, anno 2006 is dat cijfer gedaald naar dertig procent. Ruim zestig procent van de bevolking zegt buitenkerkelijk te zijn.

Met kerkbezoek gaat het al niet veel beter. Ging in 1966 nog ruim de helft van de bevolking regelmatig naar de kerk, momenteel is dat al gedaald tot zestien procent. De daling heeft niet alleen te maken met de afname van het aantal gelovigen. Ook bij de gelovigen blijkt het animo voor kerkbezoek af te nemen. In 1966 bezocht zevenenzeventig procent van de kerkleden regelmatig de kerk. Dat is gedaald tot veertig procent in 2006.

Hoewel de religie als belangrijk wordt ervaren, zelfs door buitenkerkelijken, bij de opvoeding en voor het samenbindend gevoel in de samenleving, gaat men niet naar de kerk als er problemen zijn. Slechts tien procent van de ondervraagden klopt met gewetensproblemen aan bij de kerk. Ongeveer tweederde van de ondervraagden vindt dat de kerk zich niet heeft te bemoeien met zaken als abortus, euthanasie, homoseksualiteit, echtscheiding en zelfdoding.

Deze cijfers moeten de kerkleiders aan het denken zetten. Zeker bij jongeren spreekt de traditionele godsdienst niet meer aan. Binnen de leeftijdsgroep 17-34 jaar beschouwt al bijna zeventig procent zicht buitenkerkelijk. Bij de leeftijdsgroep 35-54 jarigen is dat ook nog zesenzestig procent en alleen bij de ouderen is de meerderheid nog kerkelijk gebonden. Dat betekent dat de kerk en het kerkbezoek een uitstervend fenomeen is in Nederland.

Dit is overigens geen landelijke trend. Van wat ik ervan hoor, loopt ook in Epe het kerkbezoek steeds verder terug. Ik vraag me sterk af hoelang de vier PKN-kerken in het dorp het hoofd financieel boven water houden. Het onderhouden van vier gebouwen met de vier afzonderlijke organisaties en zes betaalde predikanten lijkt mij in een tijd van secularisatie en teruglopend kerkbezoek weinig efficiŽnt. Ik ben wel benieuwd hoelang het nog duurt voordat de diensten gezamenlijk worden gehouden en een kerkgebouw dichtgaat. Ik weet zeker dat de uitgetreden Herstelde Hervormde kerk staat te trappelen om er een over te nemen. Maar ja… misschien is dat vloeken in de PKN-kerk.

© Harold Makaske 14 april 20071486 - Hoofdstuk: 10. Epe