De laatste keer over de VeluwePoort

opening 18 april...

Vandaag viel een huis aan huiskrant op de stoep ter ere van de opening van de VeluwePoort. Eerlijk gezegd was ik er al heel snel helemaal klaar mee. Louter kletspraat ter meerdere eer en glorie van personen die het dorpse karakter van Epe definitief om zeep hebben geholpen.

Lees even mee wat oud-burgemeester De Loor heeft te melden:

"...waarvan we nu algemeen vaststellen dat het een zegen voor het dorp is." Een merkwaardig citaat als je het beziet in het licht van de tijd die nodig was om de winkels te vullen. De ondernemers stonden niet echt in rijen van vier opgesteld om intreden te nemen in het complex. Ik vraag me af of deze oud-burgemeester wel eens hoort dat een niet onaanzienlijk deel van de Epenaren het complex foeilelijk vindt.

Nog een opmerking van de oud-burgemeester: "Veenbergen verkocht zijn kwekerijcomplex en zei direct: bij wat er volgt wil ik niet meebeslissen."

Bij deze opmerking bekruipt mij het gevoel van een ondernemer die de buit binnen heeft en het niet veel meer kon schelen wat er verder werd gedaan. Als het dorp hem werkelijk aan het hart was gegaan dan had hij zich - evenals de rest van het in de krant genoemde driemanschap ťn de gemeente onder aanvoering van De Loor - ingezet voor winkelcentrum dat past bij een Gelders dorp en waarmee je een meerwaarde creŽert voor zowel je burgers als recreanten en toeristen. Mensen uit het westen komen hier niet naartoe om een winkelcentrum te zien dat identiek is aan hetgeen ze in hun eigen vinex-locatie ook hebben.

De Loor denkt verder dat dit dorpshart over 25 jaar nog feilloos functioneert. Ik durf daar grote vraagtekens bij te plaatsen. Uit onderzoek over de toekomst van de detailhandel blijkt dat het fenomeen winkelen er over 25 jaar geheel anders uitziet. Het zou me dan ook niets verbazen als er dan een geheel nieuwe opzet voor in de plaats komt.

En dan op pagina 5 het interview met de voorzitter van de ondernemersvereniging. Even twee stukjes uit het artikel: Voor beltman moet het ophouden met het praten over inbreilocaties. "We hebben de neiging in dit land om het laatste stukje groen te vertimmeren. Daarbij vergeten we om de kwaliteit in de gaten te houden. Epe heeft behoefte aan wat luxer bouw met af en toe wat groen er tussen."

Dat klinkt heel mooi, maar als het heel concreet wordt, ligt het mooie en groene toch net een tikkeltje anders. Over de bouw van de Formidoos naast ´t Hemeltjen zegt hij: "Er is een locatie tussen Formido en de gemeente overeengekomen. Dat schept verwachtingen." Allemaal goed en wel, maar het belang van het behoud van de schaarse karakteristieke dorpslocaties lijkt mij toch echt te prevaleren boven het belang van een individuele ondernemer. Jammer dat de mooie woorden verbleken bij zowel de gemeente als de ondernemers zodra ze praktisch worden uitgewerkt. Het lijkt me dan ook heel verstandig als ze zich onthouden van dit soort loze prietpraat.

En dan komt op pagina 7 de ´Propertymanager' Sander Berenpas van Corio aan het woord. Hij beweert met droge ogen dat het winkelcentrum "meer identiteit heeft gekregen" door het schilderen van de kolommen in de passage. Een mooie manier om te zeggen dat het grijze oostblokbeton te lelijk was om aan te zien.

Hoe dan ook... veel opgeklopte propaganda voor het centrum. In die krant lees je dan ook niets over het verbreken van de aanvankelijke belofte dat de winkels in het nieuwe centrum aanvullend zouden zijn aan het bestaande winkelaanbod. Op enkele speciaalzaken en enkele winkels die vanuit het dorp zijn verplaatst, is er feitelijk alleen maar meer van hetzelfde bijgekomen. Dat het zo lang heeft geduurd voordat ze het centrum vol hebben gekregen, is ook een veeg teken aan de wand en is hopenlijk geen voorbode voor het verloop binnen het centrum. De eerste winkel is al overgegaan in andere handen.

Kortom: ik zal er 18 tot 21 april niet bij zijn. Voor mij is de VeluwePoort het grootste dieptepunt in de ruimtelijke ontwikkeling in het dorp. Op zich zijn een passage en extra winkels zeker een aanwinst. Als je daarmee mensen naar het dorp kunt trekken, is dat natuurlijk uitstekend. Daarover verschil ik helemaal niet van mening met de mensen die laaiend enthousiast zijn over het nieuwe centrum. Maar er is helemaal niet nagedacht over de sfeer die je als dorp wilt uitstralen. Met een klein beetje extra geld had het centrum zo veel mooier in het dorp ingepast kunnen worden. Maar ja... het heeft niet zo mogen zijn. Voor de fans van het winkelcentrum heb ik een geruststelling: nu het centrum wordt geopend, is dit de laatste keer dat ik erover schrijf.

Ik hoop wel dat Hans van Norel met de op pagina 9 genoemde twee andere grote projecten, die hij voor Epe in gedachten heeft, een beetje rekening wil houden met het karakter van het dorp. Anders kunnen we beter dat hele dorpse idee uit het gemeentelijk beleid over boord gooien en Epe voorzien van een mega skyline, zodat we de eerste echte megacity op de Veluwe worden. Dan hebben we in ieder geval een interessant 'Unique Selling Point' om toeristen naar ons toe te trekken. Om te onderzoeken hoe zoiets eruit kan zien, ben ik niet te beroerd om de gemeenteraad te begeleiden op werkbezoek naar Hong Kong. Zover zal het wel niet komen, dus ik blijf alle nieuwe plannen kritisch volgen.

© Harold Makaske 13 april 20071708 - Hoofdstuk: 10. Epe