Geen bouwmarkt naast 't Hemeltjen!!!

de vlag kan (bijna) uit...

De gemeente heeft een intentie-overeenkomst met de eigenaren van de Formido en de Gamma gesloten om de twee nieuwe bouwmarkten tet plaatsen op het nieuw te ontwikkelen bedrijfsterrein aan de Kweekweg. Daarmee is de bouw van de formidoos naast 't Hemeltjen zo goed als van de baan.

Enige spelbreker zou nog kunnen zijn dat door bezwaren de bestemmingswijziging van de uitbreiding van het industrieterrein niet door kan gaan. Laten we hopen dat dŠt nachtmerriescenario niet plaatsvindt.

Een welgemeende felicitatie voor Wethouder Van Nuijs en de eigenaren van de Formido is op zijn plaats. Door griep kon ik niet aanwezig zijn bij de perspresentatie van dit besluit anders had ik het in persoon gedaan. Maar bij deze hulde voor B&W!

Tekst van het persbericht van de gemeente

Bouwmarkten niet naar locaties Sint Antonieweg en Hammerstraat

B&W hebben de afgelopen tijd overlegd met zowel Formido Epe B.V. als LesArcs Vastgoed- en Bouwadviseurs B.V. (Gamma). Uit dit overleg bleek dat alle partijen er gezamenlijk de voorkeur aan geven de twee bouwmarkten niet aan de Sint Antonieweg en de Hammerstraat 48 te realiseren. De voorkeur gaat nu uit naar locaties op de nieuwe uitbreiding van het bedrijventerrein Kweekweg in Epe (langs de toekomstige ontsluitingsweg, tussen de N309 en de Oenerweg).

Om dit nieuwe plan te realiseren heeft de gemeente met Formido Epe B.V. en LesArcs Vastgoed- en Bouwadviseurs B.V.(Gamma) een intentie-overeenkomst gesloten. Hierin spreken alle partijen de intentie uit dat de beide bouwmarkten zich gaan vestigen op twee locaties op de nieuwe uitbreiding van bedrijventerrein Kweekweg.

Het plan om beide bouwmarkten te vestigen op een nieuw deel van het bedrijventerrein Kweekweg is nader toegelicht in het ontwerp-bestemmingsplan Kweekweg. Dit ligt met ingang van 19 december a.s. gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Epe. Meer informatie over deze procedure staat in de Gemeentewijzer in het Veluws Nieuws van 18 december a.s.

Het nieuwe plan gaat definitief door als het nieuwe bestemmingsplan voor uitbreiding van het bedrijventerrein Kweekweg onherroepelijk wordt. Dan pas wordt het planologische proces voor de Sint Antonieweg en de Hammerstraat 48 ingetrokken. Ook zal na realisatie van het plan de Formido-vestiging aan de Hoofdstraat 70 in Epe sluiten.

Op 14 november 2006 heeft de gemeente Epe het ontwerp-bestemmingsplan 'Centrum Epe, 48e partiŽle herziening' (bouwmarkt aan de Sint Antonieweg) ter inzage gelegd. In dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt dat bouwmarkt Formido zich vestigt op het voormalige NS-terrein tussen de Sint Antonieweg en de Lange Veenteweg. Niet alleen de Formido wil zich op een nieuwe locatie vestigen, maar ook de Gamma (LesArcs Vastgoed- en Bouwadviseurs B.V.) wil op het bestaande bedrijventerrein Kweekweg in Epe (Hammerstraat 48) een vestiging.

© Harold Makaske 14 december 20071320 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten