Ik ben een postmoderne hedonist

in een hokje gestopt door Motivaction...

Onderzoeksbureau Motivaction onderzoekt al jaren de Nederlandse bevolking. Ze hebben zelf een indeling gemaakt en middels een online vragenlijst kun je zelf kijken in welke groep je thuishoort.

Hoewel ik de vraagstelling vaak multi-interpretabel en niet eenduidig te beantwoorden vind, heb ik me erdoor geworsteld om mezelf in een hokje te laten duwen. En de uitkomst is (visualiseer trompetgeschal en trommels). Ik ben een postmoderne hedonist.

Nu zul je denken... wa´s dat? Welnu:
De pionier van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. Mensen die tot de postmoderne hedonisten worden gerekend, zijn individualistisch en tonen een sterke wil tot zelfbeschikking. Ook hechten zij veel waarde aan zelfontplooiing en persoonlijke groei. Mensen binnen dit milieu hebben een onafhankelijke leefstijl en hechten er veel belang aan zelf te kunnen beslissen over de dingen die hen aangaan. Opvallend is het relatief grote aantal mensen dat zelfstandig een beroep uitoefent. Werk is belangrijk, maar niet heilig: ook activiteiten in de vrijetijdssfeer kunnen intrinsieke voldoening geven. Postmoderne hedonisten genieten van kunst en cultuur (museumbezoek, cabaret en toneel), maar er is ook sprake van een rijk uitgaansleven en er wordt veel aan sport gedaan (*kuch*). Binnen dit milieu komt het traditionele gezinspatroon relatief minder vaak voor.

Vervolgens kreeg ik ook nog een lijstje met andere "waardenprofielen". Dit loopt van meest tot minst passend.
- Kosmopolieten
- Postmaterialisten
- GemaksgeoriŽnteerden
- Opwaarts mobielen
- Moderne burgerij
- Nieuwe conservatieven
- Traditionele burgerij

Het is dus duidelijk dat ik niks heb met de burgerij (nieuw of traditioneel) en ook niks met het moderne conservatisme van Rita Verdonk en Geert Wilders. Ik wist dat al, maar nu is het eindelijk wetenschappelijk vastgesteld!

Eigenlijk vind ik dit allemaal zeer twijfelachtige lariekoek, maar ja... dat hoort nou eenmaal ook bij het postmodern hedonist zijn. Dus het zal wel kloppen.

© Harold Makaske 10 juli 20081339 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten