En het salaris en bonussen van de topmannen?

Postbodes gaan minder verdienen...

De postbodes van TNT gaan er in de komende jaren vijftien procent in salaris op achteruit. TNT heeft dit afgesproken met de bonden. De maatregel is het gevolg van de liberalisering van de postmarkt. Op zich is er niks mis met deze afspraak, mede omdat er ook is afgesproken dat er de komende jaren geen ontslagen gaan vallen onder die groep medewerkers. Het gaat hier overigens om de medewerkers in de vier laagste schalen van het bedrijf.

Het zou mij overigens fair lijken als ook de mensen in de hoogste drie salarisschalen (en de top die buiten deze schalen valt) vijftien procent in salaris zouden inleveren. Waarom moeten de mensen die al het minste verdienen alleen inleveren. Natuurlijk leveren de bezuinigingen op deze grote groep veel meer op voor het bedrijf, maar de psychologie van het signaal is minstens zo belangrijk voor de werksfeer. Bovendien mag je er vanuit gaan dat mensen in de bovenste salarisschalen makkelijker geld kunnen inleveren dan de medewerkers aan de onderkant van het loongebouw. Maar ja... dat was waarschijnlijk niet bespreekbaar.

De vraag die dan rest... hoe zit het met de salarisstijging en bonussen aan de top van het bedrijf de komende jaren? Lijkt me uitermate boeiend om dat in de gaten te houden.


Bron:


Harold Makaske 9 maart 2009812 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten