De selectieve referendumdrift

van D66...

Het wordt werkelijk steeds eenvoudiger om de hypocrisie in de politiek zichtbaar te maken. Zouden politici werkelijk denken dat de kloof tussen burgers en politiek zo groot is, dat het eigenlijk helemaal niets meer uitmaakt wat ze zeggen?

Neem nu Brinkhorst weer. Tja, een referendum… dat kunnen we over de Europese Grondwet beter niet houden. Dat is veel te ingewikkeld. Aan m'n hoela! De D66 minister is gewoon bang dat de bevolking tegen stemt… en dan komt zo’n referendum niet zo goed uit.

Brinkhorst is niet de eerste D66-regent die zich zo 'principieel' opstelt. Ik ben benieuwd wat minister van referenda Pechtold zou antwoorden op dezelfde vraag. Waarschijnlijk iets in dezelfde trend, want ook hij wil uitsluitend referenda als van te voren duidelijk is dat de gewenste uitslag wordt bereikt. Tijdens zijn wethouderschap in Leiden waren de bochten niet scherp genoeg of hij wrong zich erin om toch maar duidelijk te maken dat een referendum over Rijn-Gouwelijn niet plaats moest vinden. Daarbij schuwde hij zelfs het argument niet dat de betrokken bewoners volledig uit zelfbelang zouden stemmen.

Alsof dat iets nieuws is. Beste Democraten… de mens handelt altijd uit zelfbelang. Zo zit de natuur van het beestje nou eenmaal in elkaar. Als jullie dat niet willen geloven, moeten jullie toch maar eens naar het gedrag van Brinkhorst en Pechtold kijken in het geval het referendum. Een betere illustratie is niet mogelijk.

Gelukkig hoeft volgens minister Verdonk het kabinet zich niets van de uitslag aan te trekken, want het referendum over de Europese Grondwet is slechts raadgevend. Tja... hoe mis kun je de plank slaan als bewindspersoon van Justitie. Het is de Kamer die nu aan zet is om de Grondwet te ratificeren, dus het kabinet gaat er helemaal niet meer over.

Wel kunnen de Kamerleden de uitslag naast zich neerleggen. De politici kunnen dus - als ze dat willen - hun eigenbelang laten prevaleren boven de uitkomst van het referendum. En zo kunnen ze toch heel dicht bij de natuur blijven staan. Zouden politici dan toch gewone mensen zijn?

Harold Makaske 19 mei 2005 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten