Afschaffen van de overheid

uitverkoop in Den Haag...

Laten we in Nederland de overheid maar afschaffen. Gewoon streep erdoor. Departementen opheffen, Kamerleden weer aan het werk in het land en ministers uit hun auto met chauffeur. Wat blijft er onderhand nog te doen in Den Haag als de kerntaken van de overheid zijn geprivatiseerd?

Neem de zorg. In het nieuwe stelsel, dat na 1 januari wordt ingevoerd, krijgen de zorgverzekeraars het zo'n beetje volledig voor het zeggen. De overheid legt haar eigen taak en verantwoordelijkheid geheel in handen van de beroepsgroep waarvoor het belang van de mensen en hulpverleners niet de eerste prioriteit is. De huisartsen hebben dan ook volledig gelijk als zij protesteren dat ze niet verder afhankelijk willen worden van de willekeur van verzekeraars. Dus komen er extra acties. En wat doen de verzekeraars? Zij zeggen dat de patiŽnten het doorverwijzen naar andere zorgverleners zelf moeten gaan betalen. De patiŽnten zijn helemaal geen partij in dit geschil, dat is dus de wereld op zijn kop.

Het is voor ziekenfondspatiŽnten nu al zo dat de verzekeraars bepalen of er wel of geen geld is voor bepaalde behandelingen in ziekenhuizen. Dat leidt er nu al toe dat bepaalde behandelingen soms niet meer worden uitgevoerd lopende een bepaald jaar. Hierover heb ik al eens geschreven Die rol die wordt alleen maar sterker na 1 januari.

Verzekeraars hebben ťťn motto en dat is: risico’s mijden ten behoeve van de aandeelhouders! Concreet betekent dit dat alle mensen met een gezondheidsprobleem door verzekeraars als brandend huis kunnen worden aangemerkt. Op 1 januari zullen veel klanten van verzekeraars dan ook van een koude kermis thuiskomen als ze te horen krijgen dat ze niet voor een aanvullende verzekering in aanmerking komen. De verzekeraars hoeven namelijk niemand te accepteren voor een aanvullende polis bovenop de basisverzekering. Ouderen, chronisch zieken, gehandicapten of mensen die in het verleden een vervelende ziekte hebben gehad zullen massaal worden geweigerd of een onbetaalbare premie moeten betalen.

Het basispakket van de nieuwe verzekering zal minder groot zijn dan het huidige ziekenfondspakket (minister Hoogervorst zei dat hij 'ernaar streeft het pakket gelijk te laten zijn aan het huidige ziekenfondspakket... en als hij ernaar streeft dan durf ik er een fles wijn op te zetten dat er een aantal behandelingen uit gaan). Als vervolgens verzekeraars massaal mensen, die bijvoorbeeld fysiotherapie en dergelijke nodig hebben, gaan weigeren voor de aanvullende polis dan wordt elementaire zorg voor grote groepen onbetaalbaar.

Een rechtvaardige gezondheidszorg vraagt om solidariteit. Natuurlijk kan er worden bezuinigd. Er zou bijvoorbeeld een debat worden gevoerd over de vraag of alle ingrepen bij iedereen wel noodzakelijk zouden moeten zijn. Een dergelijk debat durven politici echter niet te voeren want dat betekent moeilijke keuzes maken en het leidt zonder twijfel tot politieke zelfmoord. Daarom kiezen ze voor een makkelijke weg. Ze delegeren alle moeilijke beslissingen aan de verzekeraars.

Die bedrijfstak is echter volkomen ondoorzichtig en oncontroleerbaar. Er worden gigantische salarissen verdient en de klanten zijn ondergeschikt aan de aandeelhouders. En die sector moet de dienst gaan uitmaken? Het is meer dan terecht dat de huisartsen in opstand komen. In plaats van te dreigen met processen zouden de patiŽntenverenigingen pal achter de huisartsen moeten gaan staan. In het polderlandschap zijn de belangenbehartigers van de patiŽnten volledig ingepakt door het kabinet.

Weet u het nog? De privatisering van de energiesector zou ook leiden tot lagere prijzen, meer efficiency en betere service. Nederland heeft dat in de afgelopen tijd gemerkt. Hetzelfde gold voor het openbaar vervoer. Dat is ook steeds ‘beter’ geworden.

Nu ongeveer alle kerntaken door de overheid zijn of worden afgestoten, kan de overheid zichzelf net zo goed opdoeken. Dit beleid is ronduit asociaal en als we op deze weg doorgaan, ben ik benieuwd hoe lang het duurt voordat de eerste sloppenwijken rondom de grote steden gaan ontstaan. Het lijkt ver weg, maar als ik de alarmerende cijfers van het NIBUD lees, lees dat het aantal gedwongen verkopen van huizen sterk toeneemt en hoor dat het aantal schuldsaneringen exponentieel stijgt, dan is het geen utopie.

Het wordt tijd dat het beleid weer over mensen gaat en niet over producten en geld. We hebben al een Partij voor de Dieren, maar misschien wordt het de hoogste tijd om een Partij voor de Mensen op te richten.

© Harold Makaske 10 mei 2005 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten