Nederland

wordt veiliger...

De vaste beeldbuislezers herinnneren zich wellicht dit bericht nog.

Daarin schreef ik dat het CDA zich ernstig zorgen maakt over de dreiging vanuit zee. Tot op heden is de IJslandse marine nog niet voor de kust gesignaleerd, maar Kamp is toch door de bocht.

Harold Makaske 24 mei 2005 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten