Staatssecretaris Schultz vraagt om natte voeten

Volstrekt buiten de realiteit...

Staatssecretaris Schultz Van Haegen wil het mogelijk maken om in uiterwaarden van de grote rivieren te bouwen. Een volkomen dwaas plan. Het is duidelijk dat de zeespiegel in de komende jaren gaat stijgen. Een verhoogde zeespiegel betekent ook een verhoogde kans op overstromingen van de rivieren omdat die hun water niet kwijt kunnen. De grootste dreiging voor wateroverlast in Nederland komt dan ook niet van de zee, maar van de rivieren die het water niet kunnen afvoeren.

De overheid heeft de afgelopen jaren miljarden geďnvesteerd in het verhogen van de dijken. Daarnaast loopt er nog een discussie over het verdiepen van de waterwegen en/of het aanleggen van grote overloopgebieden waar overtollig water kan worden opgevangen. Ook dat gaat weer miljarden kosten en de financiering daarvan is nog helemaal niet rond. En dan voert de Rijksoverheid al een paar jaar de campagne 'Nederland leeft met water'. Daarin wordt de burgers onder andere duidelijk gemaakt dat we te maken krijgen met hoog water.

Hoe je het dan een pleidooi voor bouw in de uiterwaarden kunt verkopen, is mij een raadsel. Zou de staatssecretaris haar eigen beleid en campagne begrijpen én zou ze zelf in een uiterwaarde durven wonen? Ik denk dat het antwoord op beide vragen volmondig NEE is.

Dit wordt zonder twijfel vervolgd en krijgt ook nog wel een staartje.

© Harold Makaske 23 augustus 2005 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten