SP blijft schuiven met subsidie

Tijd voor strenge controle

Vorige week kwam in het nieuws dat de SP de afdrachtenregeling voor de lokale fracties gaat aanpassen. Momenteel is het zo geregeld dat de subsidies die gemeenteraadsfracties krijgen door de SP-fracties worden overgemaakt naar het hoofdbureau. Daar vormen die gelden samen een fonds en het is onduidelijk wat er allemaal met het geld wordt gedaan. Logisch is dan ook dat er vraagtekens worden gezet bij de rechtmatigheid van de bestedingen.

In de berichtgeving leek het er even op dat deze SP-regeling op de helling gaat. Als ik echter de verklaring op de SP-site leest dan durf ik daar een vraagteken bij te zetten. Op de site staat het volgende:

"Gemeenteraadsfracties krijgen van de gemeente een budget als tegemoetkoming in de kosten, het zogeheten fractiebudget. Bij de SP werden de fractiebudgetten tot nu toe centraal beheerd. Het partijkantoor zorgt voor scholing van lokale volksvertegenwoordigers en voor materiŽle ondersteuning in de vorm van o.a. drukwerk, scholingsmateriaal, vergaderaccommodatie, begeleiding en ondersteuning voor lokale websites. Deze dienstverlening blijft bestaan, maar vanaf 2006 zullen de fractiebudgetten onder lokale verantwoordelijkheid beheerd gaan worden."

Zoals ik dit lees, verandert er bijzonder weinig. De gemeenteraadsfracties behouden weliswaar in de toekomst zelf de subsidie maar zullen die via een systeem van creatief boekhouden toch herverdelen binnen de hele partij. Vanuit de partij zullen ze allerlei rekeningen gestuurd krijgen. Eťn voordeel... een niet al te loyale gemeenteraadsfractie zal niet bereid zijn om die rekeningen te voldoen. Maar ja... in een stalinistisch geregeerde partij als de SP maken ze daar ook weer korte metten mee. Het wordt tijd dat de overheid deze subsidiestromen zeer goed gaat controleren.

© Harold Makaske 23 augustus 2005 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten