Appartementencomplex De Boerrichter

Gemiste kans door de gemeente...

Als alles volgens wens van de gemeente verloopt, start binnenkort de bouw van het laatste onderdeel van het projcet Veluwepoort. Langs de rondweg komt een appartementencomplex met de prachtige naam “De Boerrichter”.

De realisatie gaat echter niet zonder enkele aanpassingen in het bestemmingsplan én een ontheffing van de Wet Geluidhinder. Op de locatie zouden namelijk eerst huizen worden neergezet, maar projectontwikkelaar Corio zag daar gaan brood in en verkocht de kavel aan een andere onderneming. Die gaat er nu appartementen neerzetten.

In Epe hebben we echt een enorme behoefte aan appartementen. Wie even op Funda kijkt, ziet dat er op dit moment ‘slechts’ zestien appartementen te koop staan in het dorp. We wachten dus met smart op de nieuwbouw.

Ik vind het bizar dat er een project wordt gerealiseerd dat zowel in strijd is met het bestemmingsplan als met de Wet Geluidhinder. Het complex wordt maar liefst twaalf meter hoog en een aantal van de appartementen krijgt een hogere geluidsbelasting dan volgens de wet is toegestaan. Ik vrees dat het weer een foeilelijk gedrocht wordt en dat weer pal tegenover een oud gezichtsbepalend boerderijtje in het dorp.

Maar het gaat mij eigenlijk om iets veel fundamenteler. Van de drieëndertig appartementen in dit complex zijn er maar zes voorzien als starterswoning. Dit wekt de schijn dat ze een schaamlap zijn om het complex van de grond te krijgen. Tijdens de verkiezingscampagne is door alle partijen keer op keer het belang van starterswoningen onderstreept. Iedereen was het er over eens dat de bouw daarvan de hoogste prioriteit moet krijgen. Als je dan een partij aan tafel krijgt die een appartementencomplex wil bouwen waarvoor je als gemeente allerlei regelingen moet aanpassen om de bouw überhaupt mogelijk te maken, toon dan moed en zeg: “ok, u krijgt de ontheffingen, maar dan moeten het startersappartementen worden.” Dat is niet gebeurd en daarmee heeft de gemeente een enorme kans gemist. De starters hebben opnieuw het nakijken en tijdens de verkiezingscampagne van 2010 beloven alle partijen weer dat de bouw van starterswoningen de hoogste prioriteit krijgt!

İ Harold Makaske 7 september 20061595 - Hoofdstuk: 10. Epe