Centralistische dictatuur

over de onmacht van gemeenten...

Schiphol moet en zal naar de beurs. Het veto van de gemeente Amsterdam wordt binnenkort bij Koninklijk Besluit vernietigd. Het begint er steeds meer op te lijken dat we in een centralistische dictatuur leven.

Na de Schipholbrand weigerde de gemeente Haarlemmermeer toestemming te geven het cellencomplex te heropenen. Donner vernietigde dat besluit per Koninklijk Besluit. We weten onderhand hoe goed het inzicht van het ministerie van Justitie was.

En nu gaat hetzelfde gebeuren met Schiphol. Gisteravond speelde president-commissaris Kalff in op de angst door te dreigen dat Schiphol de slag gaat missen als ze niet wordt geprivatiseerd. Hij vergat er even bij te vermelden dat onze luchthaven als publiek bezit al jaren tot de beste van Europa behoort. Waarom zou dat ineens anders worden?

Het is een onzinnig misverstand dat bedrijven en instellingen in overheidshanden niet kunnen concurreren en altijd inefficient werken. Schiphol is feitelijk hét voorbeeld dat ze dat wel kunnen.

In ons dichtbevolkte land met de transportsector als éen van de spilfuncties binnen de economie, is het van essentieel belang dat de maatschappij (lees: de overheid) een bepalende zeggenschap houdt in het beleid rondom onze mainports.

Amsterdam heeft dan ook volstrekt gelijk met haar veto. De krokodillentranen van Kalff en consorten komen meer voort uit macho-ondernemersdrang dan uit feitelijke economische motieven. Laat deze heren hun bevrediging maar in een andere sector zoeken in plaats van onze infrastructurele kroonjuwelen in de waagschaal te stellen. Een luchthaven is geen speeltje voor op de beurs.

De Rijksoverheid zou dat ook moeten inzien. Ik heb onderhand het idee dat we in een centralistische vrijemarktdictatuur leven en durf sterk te betwijfelen of dat op termijn niet minstens zo erg is voor de gewone burgers als de oude communistische dictaturen. Gelukkig zijn er nog gemeenten die zich tegen deze ontwikkeling verzetten. Laten we hopen dat de Raad van State ook verstandig is. We weten hoe 'fijn' de burger is opgeschoten met de liberalisering van andere oude overheidsbedrijven. Ook de privatisering van Schiphol is later niet terug te draaien.

© Harold Makaske 1 oktober 20061704 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten