Dwaas werkbezoek aan Marokko

door de Haagse politie...

Het AD bracht vandaag het nieuws dat vijfentwintig agenten van het politiekorps Haaglanden op stage gaan in Marokko. De korpsleiding gelooft dat die agenten vervolgens de lastige Marokkaanse jongeren beter begrijpen en kunnen aanpakken.

Kan werkelijk niemand verzinnen dat het gedrag van die jongeren helemaal niets met Marokko te maken heeft? Denk maar niet dat die jongeren in Marokko dergelijk gedrag kunnen vertonen. Daar weten ze korte metten te maken met dergelijk asociaal gedrag. De politieagenten moeten niet naar Marokko op stage om daar de cultuur te leren, maar om te zien hoe de Marokkaanse politie korte metten maakt met tuig.

We hebben het in dit geval bovendien helemaal niet over Marokkaanse jongeren, maar over jongeren met een Nederlands paspoort. Ze wonen meestal al hun hele leven in Nederland. Hun ouders missen de aansluiting met hun kinderen omdat ze hun westerse kinderen niet begrijpen. De problematiek rondom deze jongeren zijn hét argument om eindelijk eens een serieus integratiebeleid te voeren.

Daar krijg je echter deze jongeren niet meer mee in het gelid. Daarvoor geldt maar één oplossing: asociaal en crimineel gedrag moet gewoon keihard worden aangepakt. De jongeren moeten terug naar school om hun opleiding af te maken. Scholen moeten veel strenger worden en ook de ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Op korte termijn moeten we stoppen met het bijzonder onderwijs. Dat leidt tot segregatie in ons land. Kinderen moeten samen naar school om samen op te groeien ongeacht hun religieuze achtergrond. Het is te gek voor woorden dat in Turkije wel een strikte scheiding bestaat tussen kerk en staat en in Nederland dat op het terrein van onderwijs geheel ontbreekt. Moslimscholen leiden tot een nieuwe verzuiling en we merken nu al hoe desastreus dat is. Allochtonen en Nederlanders moeten veel meer met elkaar optrekken. Het nog jonge beleid van de gemeente Rotterdam om mensen met verschillende achtergronden meer door elkaar in de stad te laten wonen, blijkt nu al vruchten af te werpen.

Daarnaast is het dringend noodzakelijk dat Nederlandse werkgevers - ook overheden! - hun verantwoordelijkheid nemen door te stoppen met discrimineren bij het vervullen van stageplaatsen en banen.

Kortom, voor de oplossing voor de problemen rondom jongeren met Marokkaanse ouders moet je geen geld verspillen en tijd verdoen in Marokko, maar moet je knopen doorhakken in Nederland.

Nog een paar van dit soort dwaze initiatieven en Geert Wilders haalt in maart een meerderheid in de Eerste Kamer.

© Harold Makaske 26 november 20061167 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten