Pardon en neem me niet kwalijk

de andere politieke realiteit...

De Kamer heeft per motie uitgesproken dat de oude asielzoekers voorlopig niet mogen worden uitgezet. Dit om te voorkomen dat mensen nu nog worden uitgezet terwijl er wellicht in het nieuwe regeerakkoord een generaal pardon wordt geregeld.

Verdonk is tegen. De andere VVD-bewindslieden lijken ook tegen. Het CDA-smaldeel in het kabinet zit met de vingers tussen de deur. Ze zijn tegen, maar het te hard spelen betekent problemen bij de formatie.

Mijn voorspelling is dat het kabinet de motie gaat afwijzen. Dat zal leiden tot een motie van wantrouwen tegen Verdonk en vervolgens stappen de VVD-bewindslieden uit het kabinet. De VVD leidt op die manier geen gezichtsverlies en kan zich profileren richting de kiezers. Dat komt goed uit voor de komende verkiezingen in maart.

De oude asielzoekers kunnen de formatie afwachten. Asielzoekers blij, VVD blij... alleen het CDA blijft dan vertwijfeld achter... Maar ja, dat risico loop je als machtspartij die met alle winden wil meewaaien.

Update:
Het kabinet blijft de motie afwijzen, maar zoekt naar een compromis met de Kamermeerderheid. Volgens mij zoekt het kabinet met name naar een formulering die de ChristenUnie afhoudt om een motie van wantrouwen tegen Verdonk te gaan steunen. Die partij is de spil in het huidige steekspel. Wordt dinsdag vervolgd.

Harold Makaske 1 december 20061361 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten