C1000 wint merkwaardige competitie!

Wedstrijd van Het Veluws Nieuws

In Het Veluws Nieuws van de afgelopen weken stond een bon om te stemmen op de beste winkel van Epe. En nu is de uitslag bekend: de C1000 is door de lezers als winnaar uit de bus gekomen. Maar hoe objectief is deze competitie eigenlijk?

Om de lezers aan te sporen mee te doen aan de verkiezing, stelde het Het Veluws Nieuws prijzen beschikbaar voor de deelnemers. Deze prijzen zijn door de commerciŽle afdeling van de krant gebietst bij een aantal winkeliers. C1000 eigenaar Van Andel schonk een minuut gratis winkelen.

Dat zet de deur open voor een merkwaardige belangenverstrengeling in de competitie. Winkels die een prijs inbrengen kunnen daar hun klanten mee verleiden om op hen te stemmen. Zo startte de C1000 een actie om de klanten te wijzen op de mogelijkheid om een minuut gratis winkelen te winnen. De ondernemer bood zijn klanten aan om in de winkel de bon van Het Veluws Nieuws in te vullen. De C1000 stuurde deze bonnen vervolgens naar de krant.

Vanuit het perspectief van de ondernemer lijkt dat wellicht logisch, maar daardoor kun je wel een vraagteken zetten bij de objectiviteit van de competitie. Je zou als krant zelf voor het prijzenpakket moeten zorgen en je niet door deelnemende winkels laten sponsoren.

Kortom: je kunt je afvragen hoeveel waarde deze uitslag heeft. Wil je een echt betrouwbare meting doen dan ligt een objectief onderzoek meer voor de hand. Het Veluws Nieuws zou er goed aandoen om dat volgend jaar anders aan te pakken.

Toelichting
Eens moet de eerste keer zijn dat ik een verhaal inhoudelijk aanpas. In de versie die gisteren online stond, schreef ik dat de C1000 zelf een competitie had verzonnen met een minuut gratis winkelen. Dat is onjuist. De C1000 heeft op verzoek van Het Veluws Nieuws een minuut gratis winkelen beschikbaar gesteld. Wel konden klanten bij de C1000 hun bonnen inleveren, die vervolgens door de winkel zijn opgestuurd. Volgens C1000 eigenaar Van Andel zijn ook de bonnen waamee op andere winkels werd gestemd doorgestuurd.

Het vorige verhaal heb ik twee keer gecheckt bij de C1000. Eerst heb ik ze gebeld. Het antwoord van de medewerker - bleek later de bedrijfsleider te zijn - was niet duidelijk. Op mijn vraag of klopt dat de C1000 een actie had waarbij ze een minuut gratis winkelen ter beschikking stelt aan mensen die op hun stemmen en de bonnen van de krant in de winkel inleveren, antwoordde hij: "Als u dat zegt, zal dat wel zo zijn." Dat is geen bevestiging, dus ben ik naar de winkel gegaan. Daar werd mij door twee winkelmedewerkers bevestigd dat die actie heeft gelopen. "De actie is geloof ik nu afgelopen. U kunt geen bonnen meer inleveren."

Hoewel ik dus te goeder trouw het verhaal heb gecheckt was mijn aanvankelijke suggestie, dat de minuut gratis winkelen is gekoppeld aan het inleveren van de bonnen bij C1000, onjuist.

© Harold Makaske 12 december 20061541 - Hoofdstuk: 10. Epe