De dubbele moraal van dit kabinet

Over oud-asielzoekers en Polen...

Het kabinet is boos. De Tweede Kamer heeft de vrije markt voor Polen in Nederland uitgesteld van 1 januari tot 1 maart 2007. De reden is dat VVD staatssecretaris Van Hoof onvoldoende duidelijk kon maken dat de Polen geen werklozen verdringen op onze arbeidsmarkt. Dit nieuws van de afgelopen week is ´een beetje´ overschaduwd door het debat over de oud-asielzoekers. En dat is toch raar.

Minister Verdonk - en de rest van het kabinet - willen niet wijken voor een Kamermeerderheid die vraagt om de uitzetting van de oud-asielzoekers tijdelijk te staken totdat er een nieuw kabinet is (al of niet met een pardonregeling). De kern van de discussie is dat de oude asielzoekers door een falende Nederlandse overheid met een oerwoud aan regels en procedures deze mensen veel te lang in het land heeft gehouden.

Het merendeel van die oud-asielzoekers spreekt ondertussen goed Nederlands en is ingeburgerd in de maatschappij. Hun kinderen zitten al jaren op Nederlandse scholen en kennen het land van hun ouders niet of nauwelijks en spreken vaak de taal niet. Die groep krijgt van de rechtse partijen het stigma ´gelukzoekers´ en ´economische vluchtelingen´ opgeplakt.

Dat is wrang, want diezelfde rechtse partijen willen wel de grenzen wagenwijd openzetten voor Polen die hier komen werken. Zijn dat dan geen gelukszoekers en economische migranten?

Polen zit in de EU en dan mag het allemaal. De grootheidswaanzin van de Europese leiders heeft ertoe geleid dat we over een paar jaar ook de Roemenen en Bulgaren kunnen verwelkomen. In Polen leidt de arbeidsmigratie in bepaalde sectoren al tot grote problemen. Personeel is niet meer te krijgen omdat het massaal in het buitenland werkt. Het leidt tot explosieve salarisverhoging in bepaalde sectoren waardoor de homogene economische en sociale structuur van het land zelfs wordt bedreigd. Ik durf te voorspellen dat hetzelfde gaat gebeuren in Roemenië en Bulgarije. Op het platteland daar leven de mensen nog met een standaard van begin 19e eeuw in West-Europa. Het is dan ook niet zo raar dat die mensen hun kans grijpen om in West-Europa een beter bestaan te zoeken. Dat zijn dus ware gelukszoekers. Iets waar niets mis mee is, want waren onze voorouders - willekeur voorbeeld: de VOC - ook geen gelukszoekers puur sang? En dan heb ik maar niet over het spoor van ellende dat zij over de wereld hebben getrokken, maar waar wij liever niet aan worden herinnerd.

Maar goed: VVD, CDA, PvdV en de SGP vinden de komst van de Polen prima, want zíj komen uit de Europese Unie... voor die paar duizend andere migranten die voor een belangrijk deel de dupe zijn van ons falende overheidsbeleid gelden echter volstrekt andere maatstaven. Daarover sloeg Verdonk gisteravond in het debat een toon aan die bij mij het idee opwekte dat ze de oude asielzoekers het liefst afgelopen nacht nog allemaal het land uit liet zetten. Zelfs extra uitstel van de uitzetting van een dag was voor haar onbespreekbaar. Het prestige gevecht tussen VVD en de Kamermeerderheid - waarin ze het CDA heeft meegesleept - heeft geleid tot een grote politieke puinhoop. Leve de formatie. Duidelijk is wel dat de SP geen andere keuze had dan uit de formatie te stappen. Met dit CDA is geen sociaal beleid te voeren.

© Harold Makaske 13 december 20061097 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten