Geloven of niet geloven

dat is geen vraag...

In Buitenhof vond een interessante discussie plaats tussen Mirjam Sterk (CDA) en Frits Bolkestein (VVD) over de vraag of niet geloven ook een vorm van geloof is. Sterk verdedigde de stelling dat niet geloven ook een vorm van geloof is. Bolkestein bestreed dat.

En terecht! Het is een hersenkronkel te veronderstellen dat niet geloven ook een vorm van geloof is. Als je die redenering volgt kun je alles reduceren tot een geloof.

Stel: ik ga er vanuit dat er geen ruimtewezens bestaan die in roze pakjes rondvliegen. Ben ik dan een gelovige? Iedere filosoof kan je uitleggen dat ´niets´ niet ´iets´ kan zijn. Niets geloven kan dus filosofisch niet hetzelfde zijn als ´iets´ geloven.

Ik ben praktiserend nihilist. Dat wil zeggen dat ik nergens in geloof behalve in de dingen waar ik zelf van overtuigd ben geraakt. Je zou het kunnen samenvatten als: eerst zien dan geloven. Ik ga dan ook zeker niet achter spirituele leiders aanlopen die pretenderen dat er een bovennatuurlijke kracht is, laat staan achter mensen die zeggen ook nog eens te weten wat die bovennatuurlijke kracht van de mens zou verlangen.

Ten aanzien van religie ben ik dan ook zeer stellig: iedereen moet maar geloven wat ze zelf goed dunken, maar ze moeten anderen niet lastig vallen met hun regels en geboden. Ik heb geen god nodig om mij houvast te bieden in deze dwaze en ellendige wereld. Ik neem liever mijn eigen verantwoordelijkheid en het heft in eigen handen om er iets aan te doen.

Als god bestaat én zowel liefde als almachtig zou zijn, mag hij mij in het hiernamaals toch eens uitleggen waarom het zo´n puinhoop is op deze planneet. Als je die vraag aan religieuze voorgangers stelt, komen ze meestal met het antwoord dat de mens dáár zelf verantwoordelijk voor is. Een onlogische en merkwaardige cirkelredenering: was het niet die liefhebbende god die mens heeft geschapen?

Het geloof was vroeger een middel om mensen te binden en om bepaalde regels van een legitimatie te voorzien. Het is niet voor niets dat Mozes als één van de vijf grote wetgevers staat afgebeeld op de zuil in de Tweede Kamer. Voor gelovigen moet dat een vloek in de kerk zijn.

Helaas is het geloof weer aan een opmars bezig. Niet zozeer in Nederland, maar wel in de rest van de wereld. Mensen willen niet zelf nadenken, maar grijpen liever - al dan niet met een kalashnikov in hun hand - naar het houvast van een hogere macht. Daar spelen handige machtswellustelingen op in... met alle ellende van dien.

In Nederland loopt het niet zo´n vaart. Dit jaar kwam uit een onderzoek van de Vrije Universiteit naar voren dat 27% van de pastores niet meer in god gelooft.

Hoe dan ook... met geloven kan het raar lopen. Namen de Nederlandse emigranten onze Sinterklaas mee naar Amerika.... nu importeren wij hem weer terug als Kerstman. En wat brengt hij een treurige commerciële lelijkheid en kitsch mee!

Hoe dan ook... geloof of geloof juist niet wat je zelf wilt, maar laten we in 2007 vooral onze medemens centraal stellen!

© Harold Makaske 25 december 20061208 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten