Kappen nou! Geen kaalslag in Epe

Bizar beleid ernstige bedreiging voor enkele stukken openbaar groen.

Vandaag verschenen de volgende twee verontrustende berichten in Het Veluws Nieuws en De Stentor.

Het Veluws Nieuws schrijft over de kap van rododendrons op de Lohuizerbrink. In het artikel noemt een gemeentewoordvoerder als reden dat omwonenden zich onveilig voelen omdat jongeren zich bij die struiken ophouden. En ja... dan kun je als gemeente natuurlijk maar één ding doen: kappen!

Nee dus. Dat is een onbegrijpelijke maatregel. Als dat serieus wordt doorgetrokken dan kan het groen in het halve dorp gekapt worden. Ook in bijvoorbeeld het Beekpark houden jongeren zich vaak hinderlijk op. Maar dat is toch geen reden om struiken en bomen te kappen? De bijl wordt aan de verkeerde wortel gelegd. De overheid zou veel meer toezicht moeten houden. Jongeren die overlast veroorzaken moeten kappen. Niet de gemeente.

En dan De Stentor. In een artikel over de koers voor de toekomst van het Eper centrum lees ik tot mijn stomme verbazing dat een stel adviseurs uit Rotterdam op het onzalige idee zijn gekomen om de Leilinden langs de Hoofdstraat te kappen. Ook een krankzinnig voorstel. Laten we blij zijn dat de leilinden de merendeel saaie danwel foeilelijke gevels van de Hoofdstraat verhullen. Het groen langs de straat geeft nog een beetje sfeer in het dorp. Dat laten we toch niet door een adviesbureau uit Rotterdam vernielen?

Ik word heel boos over dergelijke plannen met de idiote consultancy filosofieën en kletsteksten. Ik citeer uit De Stentor "Ook wordt de scheiding tussen het voetgangersgebied en de weg minder duidelijk, waardoor automobilisten - en nu komt het - zich te gast voelen en hun rijgedrag zullen aanpassen." Mag ik even een teiltje over zoveel adviseurs geneuzel.

Mijn voorstel is om dat adviesbureau zo snel mogelijk af te zinken in de Rotterdamse koopgoot en met een aantal nuchtere Epenaren een te plan maken voor een bruisend centrum. Dan kost het een fractie en levert een beter resultaat op. Gemeente... laat de leilinden staan en kappen met deze flauwekul!

© Harold Makaske 16 juni 2009766 - Hoofdstuk: 10. Epe