Gemeenteraad: geen gymdoos op het Hoge Land

Nieuwe sporthal op de Wachtelenberg...

Na een lang en soms zelfs emotioneel debat heeft de gemeenteraad het voorstel van B en W om de nieuwe PWA-sporthal op het Hoge Land te zetten afgewezen.

VVD en CDA dienden een amendement op het voorstel in met als strekking de nieuwe sporthal op de Wachtelenberg te plaatsen.

In zijn verdediging van het B en W voorstel probeerde wethouder René de Vries angst te zaaien door keer op keer te wijzen naar de brief van de Stichting PWA waarin wordt gewezen op de kans dat de RSG het verzoek zal doen om een derde sporthal te bouwen én de dreigende exploitatietekorten als de nieuwe sporthal niet bij de RSG zou komen. Bij de Raad leidde deze inbreng in het debat tot ergernis en de VVD-woordvoerder verzocht de wethouder zelfs zich daar verder van te onthouden en de discussie zakelijk te houden.

De dualistische geest was uit de fles want naast de LBP-fractie steunde ook het grootste deel van de PvdA het VVD-CDA amendement. Daarmee is de gymdoos op het Hoge Land al gesloopt voordat hij kan worden gebouwd.

GroenLinks en Nieuwe Lijn steunden het voorstel van B en W. Raadslid Surink van Gemeentebelangen Epe was niet aanwezig.

Nu maar hopen dat de locatiediscussie definitief is afgerond. Gelet op de brief van het bestuur van de Stichting PWA vrees ik dat zij zich niet neerlegt bij dit besluit. Het is dan aan de gemeenteraad om de poot stijf te houden.

Wellicht is er met deze beslissing een einde gekomen aan de ruimtelijke doormodderpolitiek waarbij telkens met de meest goede argumenten en bedoelingen mooie stukjes van het dorp worden verziekt door de bouw van brokjes lelijkheid. Al die kleine brokjes samen hebben door de jaren heen het aangezicht van Epe volkomen verpest.

Laat ik mijn eerdere pleidooi voor de kneuterigheid nog eens herhalen. Epe is geen stad. Ons Veluwse dorp zou er goed aan doen om een echte kleinschalige uitstraling te creëren. Toeristen en recreanten uit de troosteloze Vinex-locaties en de grote steden komen niet naar Epe voor de betonnen winkelcentra die ze ook thuis aantreffen. Zij willen iets anders, iets gemoedelijks. Daar moet je als gemeente op willen inspelen.

Het is dan wel de hoogste tijd dat de gemeente een integrale visie op de welstand binnen het dorp ontwikkelt. Daarbij moet dan exact worden aangegeven welke delen van het dorp niet mogen worden aangetast door grote vierkante dozen en andere goedkope dertien-in-een-dozijn-architectuur. Ik ben benieuwd welke politieke partij deze handschoen durft op te pakken.

© Harold Makaske 22 september 20061554 - Hoofdstuk: 10. Epe