Id-ul-Adha

Het Slachtfeest, Offerfeest of Grote Feest...

In de hele wereld vieren de moslims vandaag hun Offerfeest, slachtfeest of Grote feest. Daarbij slachten zij op rituele wijze een dier en geven delen daarvan aan de minder bedeelden. Een aantal moslimorganisaties heeft aangekondigd voedselbanken van vlees te voorzien. Een mooi initiatief!

In ons lang vindt het halal slachten plaats in speciale slachthuizen. In IndonesiŽ worden de dieren op centrale plaatsen in de dorpen en steden geslacht.Ik heb er eerder over geschreven op het weblog en daarom volsta ik nu met een verwijzing naar deze pagina.

© Harold Makaske 30 december 20061122 - Hoofdstuk: 5. Losse gedachten